Publicatiedatum: 28 september 2020

Met de toename van het aantal coronabesmettingen en de daaropvolgende maatregelen van overheden rijst onder beleggers in toenemende mate de vraag of we het dieptepunt gaan halen dat we in maart hebben gezien. De impact van hernieuwde maatregelen op de economie wijzen op een afvlakking in het economische herstel. Concrete cijfers die dit onderschrijven zijn de flash PMI’s, schatting van de inkoopmanagerindices, over september. Die daalden van 52,6 in augustus naar 51,6 voor de vier grootste ontwikkelde economieën. De vraag voor beleggers is of dit doorzet en of de financiële markten weer sterk gaan dalen. De kans hierop achten we klein vanwege de volgende redenen. Allereerst willen overheden koste wat kost een strenge lock-down voorkomen, dit is namelijk niet alleen desastreus voor de economie, maar ook voor overheden om de schulden op termijn dragelijk te houden. In plaats van het gebruik van het paardenmiddel van een totale lock-down, worden daarom maatregelen toegepast die zo min mogelijk impact hebben op de economische groei. Ten opzichte van een half jaar geleden wordt meer gebruik gemaakt van contactonderzoek en veel meer getest. Dat geeft een duidelijker beeld over waar en hoe het virus zich ontwikkelt. Daardoor werken lokale maatregelen ook beter.

Daarnaast is er in de afgelopen maanden meer bekendheid opgedaan over het virus en de bestrijding daarvan, waardoor er sneller en effectiever behandeld kan worden. Het feit dat er China nog geen tweede golf aan de gang is, is daarnaast nog een sterke plus voor de wereldhandel; waardeketens zijn intact waardoor de economie kan blijven doordraaien.

Dan de enorme steunpakketten van overheden en centrale banken. De steun van overheden aan bedrijven en consumenten is fors geweest, en die rol van overheden is nog niet uitgespeeld. Centrale banken zijn massaal in de markt gestapt en hebben via diverse ingrepen markten gestabiliseerd en zo het vertrouwen van beleggers teruggewonnen. Daarnaast hebben ze garanties afgegeven om meer te doen als de situatie daarom vraagt. De combinatie van deze steunmaatregelen biedt een vangnet voor de economie en de beurs.

Ook op vaccin-gebied zijn de nodige ontwikkelingen gaande. Er zijn momenteel negen mogelijke coronavaccins die qua ontwikkeling in de derde en laatste testfase zitten en een veelvoud daarvan zit in een eerdere testfase. Als de werking van ten minste een van de vaccins positief is, zal dit een boost geven aan het vertrouwen van beleggers en daarmee risicovolle beleggingen een steun in de rug geven. Ten slotte zijn veel beleggers genoodzaakt door de lage rente om meer risico op te zoeken om hun rendementsdoelstellingen te halen. Deze extra vraag zal ondersteunend zijn voor risicovolle beleggingen. De onzekerheid over het verloop van de coronacrisis zorgt wel voor aanhoudende hoge volatiliteit op de beurzen. Een test van de bodem in maart zien we echter niet zo snel gebeuren. Het negatieve verrassingseffect zoals toen ontbreekt hiervoor; beleggers, beleidsmakers, ondernemers en consumenten zijn beter voorbereid.

Kans op herhaling van dieptepunt beurs in maart klein

Terug naar Beleggingsnieuws