Publicatiedatum: 8 april 2020


Op lange termijn is het verwachte rendement op aandelen van kleine bedrijven hoger dan op aandelen van grote bedrijven. Dit heet het ‘size effect’. Er zijn verschillende verklaringen voor dit size effect. De belangrijkste is waarschijnlijk de vergoeding voor het hogere risico. Kleine bedrijven zijn minder gespreid, doordat ze zich vaker richten op een specifiek marktsegment met een grotere gevoeligheid voor de economische cyclus. Maar ook de vaak relatief hoge schuldenlast in verhouding tot hun omvang illustreert het hogere risico. Zo is er voor kleine bedrijven een grotere kans op faillissement en zijn de aandelen minder makkelijk te verhandelen op de beurs. Dat aandelen van kleine bedrijven risicovol zijn, werd de afgelopen weken pijnlijk duidelijk. Waar de grote bedrijven het dit jaar iets beter doen dan de brede markt, blijft de index voor kleine bedrijven met ruim 9% achter. Voor geduldige beleggers, die op de lange termijn geloof houden in het size effect, zijn kleine bedrijven relatief aantrekkelijk. 

Kleine bedrijven worden hard geraakt

Terug naar Beleggingsnieuws