Publicatiedatum: 1 februari 2021 

Vorige week organiseerde Nederland haar eerste klimaattop en door de coronamaatregelen op een geheel duurzame wijze namelijk online. Het event had de titel “Climate Adaption Summit 2021”. Want centraal stond de vraag: “Welke aanpassingen zijn nodig om de samenleving, het milieu en de economie te beschermen tegen de risico’s van extreme weersomstandigheden en andere klimaatrisico’s?”. Een interessant gebied waar veel in wordt geïnvesteerd mede door het Green Deal Programma van de EU en het klimaatbeleid van verschillende overheden. Klimaatadaptatie is ook een terrein waar veel innovatie plaatsvindt. Het motiveert bedrijven om duurzame versies van diensten en producten te ontwikkelen. Veel van deze ontwikkelingen die onder de noemers energietransitie en klimaatadaptatie zijn te plaatsen, blijven hard groeien in de komende jaren door enorme investeringen. Fondsaanbieders zien deze groeitrends en spelen hierop in met verschillende strategieën. Bijvoorbeeld de fondsen BlackRock Sustainable Energy of BNP Energy Transition Fund. De focus van deze producten gaat veel verder dan de naam aangeeft.

Een verdieping in deze fondsstrategieën leert dat deze breed in innovatie beleggen die de energietransitie en klimaatadaptatie stimuleren. Naast “duurzame energie” zijn de kern focusgebieden van deze fondsen “efficiënt energiegebruik” en “duurzame voertuigen”. Bij efficiënt energiegebruik gaat het om het verduurzamen van gebouwen, fabrieken, energienetwerken en infrastructuur. Enorme investeringen zijn nodig om deze activiteiten klimaatbestendig te maken. Bij duurzame voertuigen ligt de focus op elektrische mobiliteit, opslagsystemen zoals batterijen voor voertuigen, maar ook in slimme technieken om de uitstoot van bestaande niet-elektrische voertuigen te verminderen. Klimaatadaptatie biedt dus ook beleggingskansen.

Klimaattop Nederland biedt ook beleggingskansen

Terug naar Beleggingsnieuws