Publicatiedatum: 15 juni 2020

De Verenigde Staten zijn sinds februari officieel in recessie. Daarmee komt een einde aan de langste groeiperiode ooit gemeten van 128 maanden. Het is eveneens een periode van de meest gematigde reële groei, met 2,3% per jaar. Zoals het er nu naar uitziet wordt deze langste en gematigde periode gevolgd door de kortste maar grootste terugval aller tijden. Het National Bureau of Economic Research (NBER) bepaalt of de Amerikaanse economie zich in een recessie- of in een expansiefase bevindt.In tegenstelling tot de meest gebruikte definitie van twee kwartalen van bbp-krimp, betrekt het bureau ook indicatoren als werkloosheid, productie en detailhandelsverkopen in haar oordeel. NBER doet geen voorspelling maar laat doorschemeren dat deze recessie fors maar van zeer korte duur zal zijn. De vooruitzichten verbeteren snel en met name de consument kan voor een impuls zorgen. Uit de sterke stijging van de spaarquote van 8% naar 33% blijkt dat consumenten hun bestedingen hebben uitgesteld, maar dat herstel kan optreden nu de lockdowns worden versoepeld. Nog altijd is een kwart van de kleinere winkels gesloten.Verder kunnen veel werknemers die nu werkloos zijn weer snel aan de slag, omdat zij een baangarantie hebben op het moment dat de economie herstelt. Helaas zal NBER het einde van de recessie niet voor medio 2021 aankondigen. Door de extreme situatie was het instituut weliswaar in staat om nog geen vier maanden na de omslag al de recessiemelding te doen, maar het dal bepalen vergt meer tijd en convictie. De negatieve effecten van de crisis kunnen immers nog lang aanhouden. De laatste recessie werd pas 15 maanden na dato op papier beëindigd. Beleggers wachten daar niet op, net zoals ze de bbp-groei niet als steekhoudend voor de aandelenrendementen zien. Deze zijn al jaren veel hoger.

Kortste recessie na langste expansieperiode?

Terug naar Beleggingsnieuws