Krapte arbeidsmarkt kent voor- en nadelen

grafiek krapte arbeidsmarkt kent voor- en nadelen

Personeelstekorten zorgen in enkele sectoren en landen voor margedruk en een rem op de groei. In o.a. de VS, het VK, Nederland, Japan en Duitsland is sprake van een krappe arbeidsmarkt. De langdurige periode van economische groei en de relatief beperkte investeringen zorgen voor een grotere vraag naar personeel. De angst dat robotisering en automatisering de werkgelegenheid zouden aantasten, is vooralsnog  niet uitgekomen. Sterker nog, door co-bots, waar mensen en robots gezamenlijk opereren, zijn juist extra werknemers nodig. En dat op een moment dat de beroepsbevolking in veel regio’s daalt door de vergrijzing.

Tussen de sectoren en landen zijn de verschillen groot. Zo is er in de gezondheidszorg, de horeca, de bouw- en de communicatiesector is al langer sprake van een personeels-tekort. Ook in de uitzendmarkt staat de groei onder druk, niet omdat de arbeidsmarkt minder krap wordt, maar omdat werkgevers de uitzendkrachten graag in vaste dienst willen nemen. Tevens meld(d)en beursgenoteerde ondernemingen een werknemerstekort in de toelichting op de jaarresultaten. Zo gaven Heineken, Sligro, de bouwsector, Fresenius en Randstad aan dat de personeelstekorten tot margedruk leidden. Vooral in de distributie ondervinden ondernemingen hinder. De vraag naar werknemers in de transportsector is hierdoor enorm gestegen, mede door de snelle toename van online-verkopen. Zo steeg het aantal werknemers in deze sector in de VS sinds de recessie met 30%, terwijl de vraag naar werknemers in de detailhandel met 9% toenam. Bedrijven als Walmart en Target hebben recent de lonen verhoogd, terwijl BMW oudere werknemers langer aan zich probeert te binden. In Nederland en Duitsland zegt meer dan 20% van de ondernemingen het moeilijk te vinden om aan personeel te komen. 

Toch blijft de loongroei wereldwijd beperkt. Zelfs in de VS nemen de lonen met een gematigde 3% toe, terwijl het werkloosheidspercentage daar onder het niveau ligt. 

Wat betekent eventuele verdere loondruk voor de winsten en inflatie? Een vuistregel is dat zolang de loongroei onder de productiviteitsgroei plus inflatiedoelstelling blijft, de inflatie en winstmarges niet sterk worden aangetast. In de VS ligt de productiviteitsgroei van 2% en de inflatie(doelstelling) van 2%  nog boven de loongroei. Daardoor kunnen veel ondernemingen nog profiteren van extra omzetgroei als gevolg van de verbeterende werkgelegenheid.

Terug naar Beleggingsnieuws

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons