Het rentewapen van de ECB lijkt min of meer uitgespeeld.

Op korte termijn zal Lagarde het beleid van Draghi volgen. Lagarde kan haar stempel drukken op het beleid van de ECB met de review van het ECB beleid die eraan zit te komen.

Lagarde kan stempel drukken op ECB beleid

Afgelopen vrijdag is Christine Lagarde aangetreden als president van de ECB. De vraag die beleggers hebben, is in welk opzicht de ECB onder haar zal veranderen. Op korte termijn zal zij vooral het beleid van Draghi voortzetten. Zij heeft weinig speelruimte met de huidige set aan mogelijkheden die onlangs door Draghi zijn doorgevoerd. Het rentewapen lijkt min of meer uitgespeeld, zoals vorige week ook door Draghi in zijn afscheidsrede voor Europese regeringsleiders is benadrukt. Hij stelde dat negatieve rentes niet langer hetzelfde effect hebben als in het verleden. Een belangrijke rol is dan ook in zijn ogen weggelegd voor begrotingsbeleid.

Dit is de mening die Lagarde ook deelt. Zij heeft eerder aangegeven dat als de economische situatie verder verslechtert en overheden het begrotingsbeleid niet inzetten, dat de ECB mogelijk veel extremere maatregelen moet overwegen. Voorlopig zal de ECB niet verder willen gaan dan dreigen met helikoptergeld. Maar wat kan zij nog meer doen? Zij kan in ieder geval haar stempel drukken op het beleid van de ECB met de review van het ECB beleid die eraan zit te komen.

De laatste review dateert van 2003. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de inflatiedoelstelling, die mogelijk meer gericht wordt op de (middel)lange termijn. Wat ook tot de mogelijkheden behoort, is een verdere aanpassing van de samenstelling van het opkoopprogramma. Zo kunnen meer bedrijfsobligaties worden opgekocht, maar ook gesecuritiseerde leningen en groene obligaties. Dat laatste mag verwacht worden, aangezien Lagarde stelt dat klimaatverandering ook de ECB aangaat.

Terug naar Beleggingsnieuws