Ondanks een ruim monetair beleid en lage werkloosheid blijft inflatie laag

De huidige negatieve rentes zijn een gevolg van de lage inflatie. Om dit te veranderen is een stimulerend begrotingsbeleid nodig.

Lage inflatie vraagt om ander begrotingsbeleid

Het vertrek van Mario Draghi als bestuursvoorzitter van de ECB heeft tot veel bespiegelingen aanleiding gegeven. De ECB moet vooral de inflatie verankeren op “minder, maar dichtbij de 2%.” In dat opzicht is de ECB niet succesvol gebleken. De lange termijn inflatieverwachting in de markt is nu 1,2%. De markt gelooft niet dat de ECB er in zal slagen de inflatie aan te wakkeren. De ECB staat daarin niet alleen. In alle ontwikkelde markten is de inflatie lager dan gemiddeld en vooral lager dan economen zouden verwachten, gelet op het ruime monetaire beleid en de lage werkloosheid. Volgens de tekstboeken zouden monetaire verruiming of een lage werkloosheid leiden tot inflatie .

Voor beleggers is lage inflatie niet ideaal. Hoewel stabiele prijzen op zich gunstig zijn, leidt het gevaar van deflatie tot een onwelkom klifrisico van een wegvallende vraag. Bovendien maakt het gebrek aan inflatie het rentewapen bot. In landen waar de inflatie bijvoorbeeld 2,5% is, kan de centrale bank de groei sterk aanzwengelen door de rente op dat niveau of er iets onder te brengen, waardoor de reële rente negatief is. Zonder inflatie is dat haast onmogelijk, waarvan de huidige negatieve rentes een weerspiegeling zijn. Het is geen onmogelijke opgave. Maar het vergt wel een nieuwe stap: een stimulerend begrotingsbeleid.

Terug naar Beleggingsnieuws