Publicatiedatum: 15 februari 2021 

Kleinere bedrijven uit opkomende markten kunnen bovengemiddeld profiteren van een cyclisch herstel in de komende kwartalen. India en China zijn de twee landen met de hoogste reële groeiverwachtingen dit jaar. Ook neemt de groei van de middenklasse het sterkst toe in groeimarkten zoals India, China en Brazilië. Beleggers kunnen van dit groeipotentieel optimaal profiteren via beleggingen in small caps vanwege de doorgaans grote blootstelling van small caps in de thuismarkt. Daarnaast hebben kleinere bedrijven over het algemeen minder te maken met overheidsbemoeienis, omdat ze niet door de staat worden beinvloed of gecontroleerd. Hierdoor kunnen zij zich meer bezig houden met ondernemen en hoeven ze minder rekening te houden met andere belangen, die ervoor kunnen zorgen dat dit op de winstgevendheid van bedrijven drukt. Opkomende markten hebben een stevige rally achter de rug en voor het small cap segment van de markt is dit niet anders geweest. Maar met een koers-winstverhouding (forward p/e) van 15,6 ligt de waardering van de small caps benchmark nog onder die van de brede benchmark van opkomende markten (16,2) en ook onder die van de wereldindex. Een risico voor de casus van opkomende markten zijn handelsbelemmeringen, maar kleinere bedrijven hebben hier vanwege hun lokale afzetmarkt minder last van. Andere risico’s zijn sterk toenemende inflatie of afnemende steun vanuit overheden en centrale banken. Voor de komende maanden verwachten we echter nog geen afbouw van steunmaatregelen.

Lokaal beleggen in opkomende markten via small caps

Terug naar Beleggingsnieuws