Visie centrale bankiers op de beurs

Veel markten zijn de afgelopen vier weken gedaald. Het sentiment onder beleggers is daardoor veel minder positief dan de ontwikkelingen in de reële economie doen vermoeden. Oorzaak is een wonderlijke combinatie van vrees voor een volgende recessie en tegelijkertijd oplopende inflatiecijfers. Vooral IT-aandelen hebben het deze maand moeilijk, de Nasdaq staat inmiddels 12% onder het hoogste punt. Het is zelfs de slechtste maand voor deze index sinds november 2008. Toen zat de economie al in de recessie. Toch lijkt de huidige situatie meer op begin 2016. Ook toen was er vrees voor een recessie, maar die vrees bleek achteraf ongegrond.

Sinds de crisis heeft de financiële economie beter gepresteerd dan de reële economie. Aandelenkoersen stegen jaar op jaar bovengemiddeld, maar de economische groei bleef al die tijd beneden de lange termijn trend. Dat is dit jaar anders. Dit jaar groeit de wereldeconomie juist boven trend, maar nu vallen financiële markten tegen. Nieuwe impulsen op het gebied van liquiditeit en economie ontbreken. De beleggingsomgeving is gewijzigd, van uitstekend naar goed. Dat is even wennen.

Opeens zijn er volop zorgen. De Amerikaanse centrale bank blijft koppig doorgaan met het verhogen van de rente, ook omdat de Amerikaanse economie fiscaal wordt gestimuleerd. De hogere rente zorgt voor een sterke dollar wat het sentiment in de opkomende markten drukt. Voeg daarbij de handelsoorlog, Brexit, Italië, Turkije, China en een aanslag op een journalist van de Washington Post. Er is voor de media volop slecht nieuws om uit te kiezen. Toch groeit de Amerikaanse economie dit jaar met 4%, terwijl de werkloosheid onder de 4% ligt. Dat is twee keer eerder voorgekomen in de geschiedenis (in 2000 en in 1969). Beide keren volgde een jaar later een recessie. Toch is ook dit keer zoiets moeilijk te voorspellen. Het gaat immers om menselijk gedrag. Wel gaan we er van uit dat de volgende recessie oppervlakkig zal zijn, omdat het financiële systeem niet is besmet met excessieve kredietverlening.

Terug naar Beleggingsnieuws