Rishma Moennasing

Door: Rishma Moennasing

MSCI Research bekeek het aantal vrouwen in het bestuur van de 2.765 bedrijven in de MSCI ACWI Index. Met bestuur bedoelt MSCI de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. In 2019 was 20% van alle bestuursleden vrouw, waar dit in 2018 bijna 18% bedroeg. En die groei kwam vooral van Amerikaanse bedrijven in de ACWI Index. Met dit tempo zal een gelijke verdeling over mannelijke en vrouwelijke bestuursleden pas in 2044 zijn bereikt.

In zowel de ontwikkelde als in de opkomende markten nam het aantal vrouwelijke bestuursleden toe en in het bijzonder in de rol van chief financial officer (CFO). Opvallend was de positieve verandering in Japan, waar meer vrouwen zijn benoemd mede door een verbetering van de corporate governance maatregelen. Op sectorniveau was de grootste verbetering zichtbaar bij informatietechnologie, die al geruime tijd wordt bekritiseerd voor het gebrek aan vrouwen in het bestuur.

Volgens studies moeten er minimaal drie vrouwen aanwezig zijn in het bestuur om impact te hebben op het beleid. Het aantal bedrijven met drie of meer vrouwen groeide tot 36%, vooral in Europa. Frankrijk en Italië behoren tot de landen met de meeste vrouwen in het bestuur. Het verplichtte vrouwenquotum in deze landen heeft duidelijk een positief effect. Nederland heeft een inhaalslag te maken. Het vrouwenquotum dat recent is goed gekeurd kan hieraan bijdragen.

Een divers en inclusief bestuur is van belang om het bestuur een afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Bovendien blijkt uit wetenschappelijke studies dat samengestelde teams betere resultaten behalen. Zo tonen studies dat bedrijven met een inclusief team een outperformance hebben behaald ten opzichte van de Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500 Index. De trend van meer vrouwen in het bestuur is dan ook een positieve ontwikkeling. Niet alleen omdat diversiteit tot betere resultaten leidt maar ook om het old boys network eens op te schudden.

Terug naar Beleggingsnieuws