Publicatiedatum: 24 augustus 2020


Het monetaire beleid van centrale bankiers blijft in de nabije toekomst zeer accomoderend en daarmee ondersteunend voor de aandelenkoersen. Een lichte opleving van de inflatieverwachtingen brengt hier geen verandering in. En anders dan in de periode voor de Grote Financiële Crisis zullen centrale bankiers eerder te laat dan te vroeg reageren op inflatiedruk. De verruimende houding van bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank blijkt ook uit de laatste notulen. Daarin komt het beeld naar voren dat de Fed er belang bij heeft om de financiële condities ruim te houden zolang de economie te lijden heeft van de coronacrisis.

Overwegingen van de Fed om aan beleggers duidelijk te maken wanneer zij de rente weer zullen verhogen, zijn verschoven naar een later niet nader gespecificeerd tijdstip in plaats van in de komende beleidsvergaderingen. Dit betekent dat een aantal Fed directeuren zijn afgestapt van de wens om in de komende rentevergadering van september of oktober de zogenaamde ‘foreward guidance’ aan te scherpen, door een duidelijke koppeling met inflatie en werkloosheid.

Zolang de onzekerheid voortduurt, houdt de Fed alle opties open en blijft de rente dus extreem laag. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de Fed een plafond gaat instellen voor de rentecurve, de zogenaamde ‘yield curve control’. Op dit moment wordt daar nog te weinig toegevoegde waarde in gezien. Als de komende tijd het economische herstel in de VS tegenvalt kan dit veranderen. Wel gaat de Fed door met de ontwikkeling van een nieuwe langetermijndoelstelling en -strategie, die de uitkomst zijn van een review die sinds 2019 wordt gedaan naar het monetaire beleid van de Fed. De verwachting is dat de Fed meer pragmatisch omgaat met de inflatiedoelstelling van 2%.

De belangrijkste implicatie hiervan is dat de Fed periodes met oplopende inflatie zal tolereren zolang de inflatie op de lange termijn gemiddeld rond de 2% uitkomt. Aangezien we een periode van benedengemiddelde inflatie hebben doorgemaakt, betekent dit nog lange tijd lage rentes. Dichterbij huis is het voor de ECB niet anders. Ook die handhaaft het zeer accomoderende beleid in de komende periode. Het economisch herstel dat zich in de eurozone sinds april voltrekt krijgt momentum, maar het is in de ogen van de ECB nog te kwetsbaar en het heeft een ongelijk verloop.

De onzekerheid blijft vanwege de opleving van het aantal besmettingen voorlopig aanhouden, waardoor het huidige accomoderend beleid noodzakelijk blijft. Maar zelfs als dat niet het geval zou zijn, wil de ECB vooral voorkomen dat het herstel te snel in de kiem wordt gesmoord. Aangezien het nog lange tijd duurt voordat het economische gat in de eurozone is gedicht, zal die houding niet snel veranderen en moeten we nog lange tijd rekening houden met extreem lage rentes. Onze beoordeling van de factor liquiditeit zal in de komende tijd dan ook niet snel verslechteren en daarmee ondersteunend blijven voor een overweging van aandelen.

Monetaire gaspedaal blijft ingedrukt

Terug naar Beleggingsnieuws