Meer renteverlagingen door de Fed op komst

Na de ECB zijn de ogen nu gericht op de Fed. Die zal naar verwachting deze week de rente voor de tweede keer dit jaar verlagen met 0,25%. Als een soort verzekering tegen de negatieve effecten van het handelsconflict. In oktober verwachten we een derde verlaging. En met het oog op een recessie in 2020 kunnen er volgend jaar nog veel meer volgen.

Na de ECB houden beleggers nu de Fed in het vizier

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vorige week maatregelen aangekondigd die erop wijzen dat de extreem lage rentes nog lange tijd bij ons blijven. Hoewel de maatregelen min of meer verwacht werden, zaten er wel verrassende elementen bij de aankondiging. Het minst spannend was de verlaging van de depositorente met 10 basispunten naar -0,5%. Om de pijn voor de banken te verzachten heeft de ECB een deel van de reserves vrijgesteld van de negatieve depositorente, volgens een zogenaamd ‘two-tier’ systeem. Hiervoor hanteert de ECB vanaf eind oktober een vermenigvuldigingsfactor, die afhankelijk van de situatie op de geldmarkt veranderd kan worden. Banken hoeven over het zesvoudige wat ze als minimale reserves moeten aanhouden bij de ECB geen negatieve rente te betalen.

Dit betekent dat de recente verlaging door de ECB meer dan goed wordt gemaakt door de introductie van het ‘two-tier’ systeem. Hier profiteren met name de banken in de kernlanden van. De andere banken profiteren juist van soepelere herfinancieringsvoorwaarden. De ECB hanteert voor de aankomende derde ronde van de langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO) een renteniveau van -0,5% (10 bp lager dan TLTRO-2) en een lagere looptijd (3 ipv 2 jaar). De ECB heeft zoals verwacht ook de herstart van het opkoopprogramma aangekondigd. Vanaf november koopt de ECB € 20 miljard aan staats- en bedrijfsobligaties op, zelfs als die een negatieve rente hebben. De omvang van het programma is kleiner dan verwacht. Het heeft echter geen vaste looptijd en loopt zolang als de ECB het nodig acht om inflatie op de middellange termijn op het gewenste niveau te krijgen. De ECB verwacht dat het programma in ieder geval loopt tot een eerste renteverhoging.

Aangezien de ECB voor 2021 een inflatie van maar 1,5% voorspelt, is een langdurige periode van aankopen hoogstwaarschijnlijk. Is de ECB hiermee voorlopig klaar? Niet per se, want het ‘two-tier’ opent de deur voor nog negatievere rentes. Een volgende stap kan al in december komen, wanneer Christine Lagarde het stokje heeft overgenomen van Draghi. Is het marktbeeld door de acties van de ECB sterk veranderd? De aandelenmarkten hadden al een voorschot genomen en de reactie op de aandelenmarkten was dan ook mild. De reactie op de obligatiemarkten is juist opvallend. De inflatieverwachtingen stegen en de rentes gingen over een breed front omhoog. De Duitse 10-jaars rente is in september alweer met 25 basispunten gestegen.

En op de valutamarkt werd de euro versus de dollar juist sterker. Daarmee suggereert de markt dat de Fed in de komende tijd relatief meer zal versoepelen. De Fed zal deze week waarschijnlijk de rente voor de tweede keer dit jaar verlagen met 0,25%, als een soort verzekering tegen de negatieve effecten van het handelsconflict. In oktober verwachten we een derde verlaging. Met het oog op een recessie in 2020 kunnen er volgend jaar nog veel meer volgen. Dit betekent dat zowel de ECB als de Fed nog lange tijd het marktbeeld zullen bepalen.

Bron afbeelding: Datastream

Terug naar Beleggingsnieuws