Wie de waarde van zijn aandelenportefeuille vergelijkt met die van twee weken geleden, zal met recht betreuren dat die geen winst genomen heeft toen de onrust over het virus zich begon af te tekenen. De vraag is of de belegger werkelijk rond de top hebben verkocht en minstens zo belangrijk, wanneer stapt de belegger weer in? Wachten tot het virus onder controle is, is waarschijnlijk te laat Daarom denken we dat beleggers er beter aan doen de focus op de lange termijn te houden. Uiteraard is dat niet eenvoudig, nu de aandelenmarkten in een week tijd een daling van 11-14% doormaken.De economische consequenties zijn groot omdat overheden bij een uitbraak grootscheepse maatregelen afkondigen die de economie vrijwel stilleggen. Bovendien leidt de angst voor het virus tot paniek bij consumenten, die niet meer uit of op vakantie durven gaan Het slechte nieuws kwam vooral uit Zuid-Korea waar 3.736 van de ruim 50 miljoen inwoners besmet zijn, waarmee het nu het land is waar het aantal patiënten het sterkst toeneemt. Omdat één van de besmettingen een werknemer was van Samsung, moest Korea’s grootste bedrijf een grote fabriek voor twee weken stilleggen.Dergelijke quarantainemaatregelen hebben een forse negatieve economische impact. Zuid-Korea is namelijk een belangrijke leverancier van smartphones en halfgeleiders. Ook in Italië ligt het economisch verkeer in twee provincies vrijwel lam. De autoriteiten proberen de bevolking te overtuigen dat ze er alles aan doen, maar de angst nemen ze er niet mee weg. In Zuid-Korea kan de uitkomst van de komende verkie-zingen sterk beïnvloed worden door onvrede over het virus.Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Sinds 19 februari neemt het aantal gevallen van corona af, dankzij een afname van het aantal nieuwe besmettingen tot minder dan 1.000 nieuwe gevallen per dag, terwijl het aantal genezen verklaarde patiënten met meer dan 2.000 per dag stijgt. De casus van het cruiseschip Diamond Princess waar 705 van de 3700 opvaren-den besmet raakten en 4 doden te betreuren waren, geeft ook aan dat de ziekte misschien niet zo verwoestend is als veel mensen vrezen. China, het land dat overduidelijk het zwaarst is getroffen door het virus , met meer dan 95% van de besmettin-gen en 98% van de doden, gaat langzamerhand weer aan het werk.Onderzoek van Bloomberg wijst uit dat bedrijven daar nu op 60-70% van hun normale niveau werken, vergeleken met 50-60% een week geleden. Ook het feit dat een aantal overheden ertoe heeft besloten dat er een stimulerender begrotingsbeleid moet worden gevoerd vanwege de dreiging van het virus, zal uiteindelijk een gunstige stap blijken. Het verlaten van de Schwarze Null komt voor Duitsland geen moment te laat.Inmiddels prijst de markt een wereldwijde recessie in, op grond van de verwachting dat andere landen conform de ontwikkeling in China een forse toename van het aantal infecties gaan melden. Als blijkt dat China er verder in slaagt de draad op te pakken, komt het moment dichterbij dat beleggers door het dal heen kunnen kijken en gloort herstel voor de aandelenmarkten.

Na koersdalingen gloort herstel voor de aandelenmarkt

Publicatiedatum: 2 maart 2020

Terug naar Beleggingsnieuws