Publicatiedatum: 29 juni 2020
Auteur: Beleggingscompetence


Afgelopen week kwam het Internationaal Monetair Fonds  (IMF) met een update over de economie. Conclusie: het dal voor de wereldeconomie wordt dieper (van -3% naar -4,9% dit jaar) en het groeiherstel ligt iets trager dan verwacht (van 5,8% naar 5,4% in 2021). Hiermee verwacht het IMF wel dat de wereldeconomie eind volgend jaar weer op het niveau is van voor de crisis en is daarmee positiever dan de ramingen van bijvoorbeeld de OESO die uitgaat van een krimp van -6% dit jaar en herstel van 5,2% in 2021. De daling voor 2020 is toe te schrijven aan het tweede kwartaal. Opvallend is dat vooral ‘club med’-landen flink krimpen. Volgens de verwachting van het IMF zal met name China een sterke opleving laten zien over de aankomende 1,5 jaar, terwijl de ontwikkelde landen slechts ten dele het verlies aan groei in 2020 goedmaken in 2021.


De laatste tijd is er veel geschreven over het contrast tussen de markt en de groeicijfers en ook het IMF merkt dit op. Volgens de voorspellingen zal de weg naar groei gematigd zijn, maar dat hoeft niet perse een verdere stijging van aandelenmarkten in de weg te staan. Door de enorme stimuleringspakketten en de lage renteomgeving blijven aandelen aantrekkelijk ten opzichte van staatsobligaties. Daarnaast zien analisten een herstel in de winstverwachting en beginnen fondsmanagers weer risicovolle beleggingen op te zoeken. Uit data van het Investment Company Institute (ICI) blijkt dat de laatste maand voor USD 105 miljard onttrokken is uit institutionele geldmarktfondsen. Een deel hiervan is belegd in risicovolle beleggingscategorieën. Desondanks puilen de geldmarktfondsen uit door eerdere instroom in maart, april en mei. Dit kan terugvloeien en daarmee markten ondersteunen.

Negatieve groeibijstelling niet leidend voor aandelen

Terug naar Beleggingsnieuws