Hoewel de kans op een no-deal Brexit is toegenomen, ligt uitstel van de Brexit nog altijd voor de hand. Het parlement heeft ondanks de beperkte tijd die het nog heeft namelijk nog mogelijkheden om een no-deal Brexit te blokkeren.

Nieuwe verkiezingen in de maak

De kans op een no-deal Brexit is door het opschorten van het parlement toegenomen, maar wij achten deze nog altijd kleiner dan de kans op uitstel. De recente gesprekken die Boris Johnson heeft gehad met de Europese leiders hebben niets uitgehaald. Het heikel punt blijft de zogenaamde backstop, die ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland mocht er in de komende jaren geen handelsakkoord worden bereikt tussen de EU en het VK. Het VK blijft in dat geval tijdelijk in de douane-unie, maar doordat deze backstop alleen beëindigd kan worden als beide partijen het niet langer nodig achten, is er de angst voor een permanent verblijf van het VK in de douane-unie. Voor de Brexiters is dit onverteerbaar en het is duidelijk dat Boris het hard speelt.

Is een no-deal Brexit nu een uitgemaakte zaak? Hoewel de kans hierop is toegenomen, ligt uitstel nog altijd voor de hand. Het parlement heeft ondanks de beperkte tijd die het nog heeft namelijk nog mogelijkheden om een no-deal Brexit te blokkeren. Nieuwe wetgeving om een no-deal te voorkomen, is te tijdrovend. Maar een motie van wantrouwen, waarna nieuwe verkiezingen gehouden kunnen worden, behoort tot de mogelijkheden. In het parlement heeft de huidige regering een meerderheid van maar één man en er zijn onder de Conservatieven genoeg mensen te vinden die tegen een no-deal Brexit zijn.

Nieuwe verkiezingen ziet Boris Johnson wel zitten. Sterker nog, zijn recente acties lijken er juist op gericht nieuwe verkiezingen te ontlokken. Hij kan zich dan presenteren als de man die tegen de EU opstond en die tegengewerkt werd door de oppositie, die de stem van het volk niet respecteert. Hoe dan ook bij nieuwe verkiezingen kan het weer alle kanten op gaan, aangezien de Brexit en Bremain partijen in de peilingen heel dicht bij elkaar liggen. Nieuwe verkiezingen worden gezien als een nieuw referendum over de Brexit.

Terug naar Beleggingsnieuws