Beurzen reageren meestal slechts kort en mild op politieke ontwikkelingen

Een eventuele aandelencorrectie is naar onze mening voorlopig eerder een ‘buy-on-the-dip’ moment dan een voorbode van een langdurige daling.

Nog geen hoogtevrees voor aandelen

De rally van de aandelenmarkten zorgt hier en daar voor hoogtevrees. De herinnering aan de fors dalende markten in het vierde kwartaal van vorig jaar doet daarbij geen goed. Gezien de snelheid en kracht van de rally dit jaar neemt het risico op een correctie toe. Toch vinden wij dit risico op dit moment te beperkt om onze overweging voor aandelen te verlaten. Verschillende economische indicatoren bodemen uit, terwijl een jaar geleden een verzwakking zichtbaar in industrie, huizenmarkt en winstgroei werd.

Welke overeenkomsten en verschillen zijn er in vergelijking met een jaar geleden? Op geopolitiek gebied zijn de ontwikkelingen verslechterd. Het handelsconflict is verscherpt en er zijn nieuwe spanningen bijgekomen, zoals Iran, de Straat van Hormuz, het conflict tussen Japan en Zuid-Korea en de situatie in Hongkong. Alle landen zullen, ondanks de scherpe provocaties, een oorlog willen voorkomen en naar diplomatieke oplossingen zoeken. In Europa is er nog altijd politieke onzekerheid over de Brexit en de toekomst van de Spaanse en Italiaanse regeringen.

Meestal reageren beurzen slechts kortdurend en met een milde correctie op politieke bewegingen, tenzij economie en winsten te sterk onder druk komen. De invloed op economie en winsten is nu voelbaar, maar niet extreem. De kans neemt toe dat de VS en China beiden een handreiking zullen doen: Trump om zijn kans op herverkiezing te vergroten; China om de economie, die de laagste kwartaalgroei kent in 27 jaar, te steunen.

Door het conflict is de economische groei wereldwijd zwakker, maar inmiddels zijn er ook een paar ‘groene scheuten’ aan te wijzen, zoals Bernanke deze ooit noemde. De Amerikaanse consument besteedt meer en er is een verbetering te zien in leading indicatoren zoals de hypotheekaanvragen. Bovendien is de rentecurve net niet meer invers. Invers wil zeggen dat de korte rente boven de lange ligt en dat is veelal een voorbode van een recessie. Niet alleen is de korte rente nu gedaald als gevolg van de draai in monetair beleid, maar tevens hebben staatsleningen met langere looptijden hun dieptepunt in rentestand verlaten. Dit kan een fundament voor risicovollere beleggingen vormen. Bedrijven kunnen immers nog altijd goedkoop lenen en winstgevender investeren. Voor beleggers is het dividendrendement gunstig, omdat dit vrijwel overal ruim boven de rente ligt.

De bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal zijn tot nu toe beter dan verwacht. Waarschijnlijk kan, ondanks de margedruk, een winstrecessie worden voorkomen. De toename van de winst per aandeel is vooral een gevolg van de omzetstijging en is te danken aan de inkoop van eigen aandelen. Waar de beurs vorig jaar terecht rekening hield met een afnemende winstgroei, trekt deze dit jaar vanaf dit kwartaal aan. Bovendien blijft het monetaire beleid ruim, daar waar vorig jaar op een verkrapping werd gerekend. Een correctie is naar onze mening voorlopig eerder een ‘buy-on-the-dip’ moment dan een voorbode van een langdurige daling.

Terug naar Beleggingsnieuws