Publicatiedatum: 12 april 2021  

Het rendementsperspectief van aandelen blijft goed. Het sterk verlopen eerste kwartaal waarbij aandelen ruim 11% beter presteerden dan obligaties, de stijging van de rente en tekenen van zeepbellen in bepaalde segmenten van de aandelenmarkt, maakt sommige beleggers terughoudend over aandelen. Hoewel een correctie als onlosmakelijk onderdeel van de aandelenmarkten altijd tot de mogelijkheden behoort, zien we nog altijd een stevige casus voor een overweging van aandelen. Dit hangt onder meer samen met het sterk verbeterde perspectief voor de wereldeconomie en de winstgroei dat dit en volgend jaar gevoed wordt door een cocktail van monetaire stimulering, overheidsinvesteringen, de solide financiële positie van consumenten en het gebrek aan beleggingsalternatieven voor aandelen. Het optimisme voor de komende kwartalen blijft ondanks de huidige lockdowns groot en dat blijkt uit de vertrouwenscijfers, die meerjarige hoogtepunten bereiken. Niet alleen het producentenvertrouwen in de maakindustrie stijgt, maar ook die in de dienstensector. Op basis van de voortgang van de vaccinatieprogramma’s in verschillende landen zullen in de loop van het tweede kwartaal de economieën geleidelijk openen. Naar verwachting zullen dan in veel landen bij meer dan de helft van de bevolking prikken zijn gezet.

Een herhaling van de stevige opleving zoals in het derde kwartaal van vorig jaar is hierbij zeer aannemelijk. De stijging van de rente is een uiting van de hogere groei en vormt daarmee geen gevaar voor de aandelenkoersen. Weliswaar worden aandelen verdisconteerd tegen een hogere rente, maar de stijging van de verwachte kasstromen in de komende periode maakt dit meer dan goed. Natuurlijk is er het risico van een snel stijgende rente, maar de kans dat centrale banken hier niet op reageren met nieuwe maatregelen, is klein. Dit neemt niet weg dat de rente vanaf dit niveau verder kan stijgen. Daar is ook ruimte voor. Zo is in de VS het verschil tussen de nominale rente en de nominale economische groei dit jaar het grootst in meer dan 50 jaar tijd. Alleen de snelheid waarmee de rente stijgt, zal gematigd zijn. Het betekent ook dat het rendementsperspectief van obligaties slecht blijft. De kans dat het koersverlies van 2% dit jaar verder oploopt achten we groot. De opgelopen rentes zijn hierbij nog altijd geen aantrekkelijk alternatief voor het dividendrendement van aandelen. Het is niet voor niets dat in de afgelopen vijf maanden meer naar aandelenfondsen is gestroomd dan in de afgelopen 12 jaar bij elkaar, volgens onderzoek van Bank of America. De stevige winstgroei die dit jaar wordt verwacht, is hier een belangrijke aanjager voor. Anders dan in voorgaande jaren, worden de winstverwachtingen ten opzichte van begin van het jaar verder verhoogd. De verhoogde winstgroei voor de wereldindex voor 2021 staat nu op 30%. Ook staat het aantal winstwaarschuwingen op het laagste niveau sinds de Grote Financiële Crisis. Dit zijn signalen waardoor beursgenoteerde bedrijven bij de komende resultatenseizoenen uitzonderlijke groeicijfers zullen laten zien.

Nog meer in het vat voor aandelen

Terug naar Beleggingsnieuws