Publicatiedatum: 4 januari 2021

2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar. Obligatiemarkten lieten, net als de aandelenmarkt, een opvallende ontwikkeling zien als gevolg van de corona-uitbraak. In maart was de extreme onzekerheid zelfs te groot voor de meest veilige staatsobligaties, die even een negatief resultaat lieten zien voor het jaar met een daling van ruim 5% in krap twee weken tijd. Dat werd veroor-zaakt door liquiditeitsproblemen en paniek onder beleggers. Door effectief optreden van centrale banken kwam het vertrouwen snel terug, waardoor de veilige staatsobligaties konden herstelden.

De risicovolle obligaties, die sinds het dieptepunt in maart meer dan 15% moesten herstellen om weer boven het nulpunt uit te komen volgden met een inhaalslag. De risico¬volle categorieën wisten dit verlies goed te maken en sloten het jaar positief af, in het spoor van de veilige staatsobligaties. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, waarin alle investment grade obligaties in euro zijn opgenomen, sloot het jaar af met een winst van 4,1%. Dit kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de koerswinst door de daling van de rente met zo’n 40 basispunten in combinatie met een hoge rente-gevoeligheid (7,7). Dat daarmee het toekomstige rendements-perspectief op veilige obligaties is afgenomen naar een effectief rendement van -0,15% is een realiteit waar de belegger rekening mee zal moeten houden. Het jaar 2020 heeft nog maar eens aangetoond dat de veilige staatsobligaties een rol als stabilise-rende factor in de portefeuille vervullen, al zijn de risico’s van een stijgende rente door de toegenomen rentegevoeligheid en de lagere rente ook verder toegenomen.

Obligatiemarkten gaan roerig jaar uit met winst

Terug naar Beleggingsnieuws