Onzekerheid blijft na Britse verkiezingen

De uitkomst van de Britse verkiezingen op 12 december a.s. is onzeker. Ondanks de vele polls en wedkantoren, blijkt de uitslag van de verkiezingen doorgaans verkeerd te zijn ingeschat. De Britten houden er een systeem op na waarbij elk kiesdistrict één parlementslid afvaardigt die daar de meeste stemmen heeft gehaald. Het is daaraan te danken dat de Britse Tories al zo veel langer aan de macht zijn dan andere partijen in naoorlogse democratieën, want met een minderheid van de stemmen, kan toch een ruime meerderheid in het parlement ontstaan.

De grootste onzekerheid is gelegen in de opkomst. Gaan de Brexiteers massaal achter Johnson staan, dan kan die een ruime meerderheid in het parlement volgen. In dat geval treedt het VK uit de EU en treedt het overgangsregime in werking. Daarmee is de onzekerheid nog niet voorbij, want dan beginnen de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord. Johnson belooft dat die eind volgend jaar gereed zullen zijn, hoewel dergelijke overeenkomsten doorgaans jaren van onderhandeling vergen.

Daardoor is het gevaar niet geweken dat het VK alsnog voor de harde Brexit kiest na 2020. Als Johnson slechts een kleine meerderheid verkrijgt, is er ook een risico dat enkele partijleden de deal gaan frustreren en zo proberen een harde Brexit te forceren. Dan is er nog de kans dat er geen meerderheid ontstaat voor de Conservatieven. Er komt dan een coalitie, mogelijk onder Labour.

Dan (of als Labour de meerderheid krijgt) komt er een tweede referendum en kan de Brexit mogelijk worden teruggedraaid. Intussen verslechtert de economie en kan dit de verkiezingsuitslag beïnvloeden.

Onzekerheid blijft na Britse verkiezingen

Terug naar Beleggingsnieuws