Publicatiedatum: 20 april 2020 2020 is een jaar waar we meer dan in andere jaren herbalanceren. Niet alleen was het rendementsverschil tussen het hoogste punt van het jaar en het voorlopige laagste punt van het jaar met 34% relatief groot, het gebeurde ook nog eens in een heel kort tijdsbestek. Vanaf het dieptepunt op 23 maart volgde ook nog eens een stevig herstel van gemiddeld 24%. We hebben tot nu toe dan ook drie fases met meerdere herbalanceringsacties gezien.In de eerste plaats was er de afbouw van aandelen rond het hoogste punt tot nu toe dit jaar op 19 februari. Vervolgens kwam de opbouw van aandelen tot aan het recente dieptepunt op 23 maart. Inmiddels hebben we het aandelenbelang weer afgebouwd vanwege het krachtige herstel. Hierdoor was het aandelengewicht weer ruimschoots boven ons beleidsgewicht voor aandelen gekomen. We handhaven een overwogen positie voor aandelen, maar niet maximaal.Want we willen ruimte hebben als onze visie ten aanzien van aandelen in de komende periode verbetert. De herbalanceringsacties hebben niet alleen betrekking op de verhouding tussen aandelen en obligaties, maar ook op de verhouding binnen de aandelen- en obligatieportefeuille. De rendements-verschillen binnen de categorieën waren namelijk ook groot. Herbalanceren bij neergaande koersen gaat tegen het sentiment in, maar is vanwege de onverwachte kantelmomenten op markten essentieel.De recente beweging op de markt toont dit nog eens aan. Als een belegger besluit niet te herbalanceren, omdat het sentiment extreem negatief is, heeft hij impliciet een visie op zeer kortetermijnbewegingen en op betere herbalanceringsmomenten. Maar zoals altijd treden schokken én hersteldagen onverwachts op. Op de korte termijn kan het effect van herbalanceren alle kanten op gaan. Maar rendementsmaximalisatie op korte termijn is ook niet het beoogde doel.Elke herbalanceringsstrategie heeft in de eerste plaats als doel om het gewenste risico-rendementsprofiel van een beleggingsportefeuille (op lange termijn) te handhaven. Zonder herbalancering eindigen beleggers met een defensief beleggingsprofiel op zeer lange termijn in een offensief of zeer offensief beleggingsprofiel. Bij de keuze van de herbalancerings-strategie maken we een afweging tussen het beoogde gewicht, de kosten en verwachte baten op lange termijn. Vaak herbalanceren zorgt voor een portefeuille die geheel in lijn is met de beoogde beleids- of strategische gewichten.Hier staan wel meer handelskosten tegenover. Bij de keuze speelt verder mee of er ook een positief rendementseffect te realiseren is door het uitvoeren van herbalancering in portefeuilles. Hoewel dat op korte termijn varieert, verwachten we op lange termijn een positief effect. Daarbij is het wel van belang dat het herbalanceringsbeleid consequent wordt toegepast, ook in moeilijke markten.

Ook in tijden van stress herbalanceren

Terug naar Beleggingsnieuws