Publicatiedatum: 20 april 2020
De komende maanden verslechteren de economische data aanzienlijk en de val zal dieper zijn dan tijdens de recessie van 2009. Toen leverde de economie wereldwijd 0,1% in. Nu gaat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorlopig uit van een teruggang van 3% en voor de ontwikkelde landen zelfs ruim 6%. Daardoor krijgen we snel te maken met uitzonderlijke dramatische cijfers. Zo daalden de Europese autoverkopen in maart al met 55% en zijn de inkoopmanagersindices, die het vertrouwen van producenten weergeven, aan een vrije val begonnen.Het verschil in aanpak tussen de Verenigde Staten (VS) en Europa is met name zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Europa kiest voor werktijdverkorting en doorbetaling van de lonen door de overheid. In de VS worden veel werknemers ontslagen en kunnen alleen kleinere ondernemingen een lening in een overheidsgarantie omzetten, mits ze eind juni hun ontslagen werknemers weer aannemen. Het Amerikaanse werkloosheidspercentage zal snel oplopen tot 20%-30%, tegenover een recent dieptepunt van 3,5%.Wel biedt de verhoging van de werkloosheidsuitkeringen een vangnet voor de bestedingen. Pas als het coronavirus meer onder controle is, kan de economie krachtig herstellen op grond van alle steunmaatregelen. Indicatoren, die dan kunnen wijzen op een omslag, zijn onder andere data over de dienstensector, de vertrouwensindicatoren, een daling van het aantal werkloosheidsaanvragen en de consument. Beleggers kijken meestal een paar maanden vooruit en dat kan de herstelbeweging van de aandelenmarkten verklaren. Helaas is echter nog onduidelijk wanneer het economische dieptepunt wordt bereikt, zodat de markten bewegelijk kunnen blijven.

Op termijn op zoek naar lichtpuntjes in economische data

Terug naar Beleggingsnieuws