Publicatiedatum: 18 mei 2020
Opkomende markt obligaties zijn de afgelopen maanden vaak negatief in het nieuws geweest en niet zonder reden. Landen als Ecuador, Libanon en ook Argentinië kunnen hun schulden niet betalen. Naar verwachting zullen meer landen volgen, zoals Sri Lanka en Zambia. Een record aantal landen heeft aangeklopt bij het IMF voor steun of vraag naar uitstel van betalingen door de grote externe vraaguitval en instorting van het toerisme.Dit is te wijten aan de wereldwijde economische malaise, de in elkaar gestorte grondstofmarkt en de enorme kapitaalvlucht uit opkomende markten en de vraag naar dollars. Hierdoor hebben ook grote landen als Brazilië en Turkije te kampen met stevige dalingen in hun valuta’s. Hier staat tegenover dat opkomende markt valuta aantrekkelijk geworden zijn op basis van historische waardering, maar zij hebben wel een beter economische perspectief nodig om te kunnen herstellen.Beleggers waarderen de obligaties van landen die in de problemen zijn al op 40-50% van pariteit en de zorgen over wanbetalingen is daarmee verwerkt in de koersen waarmee een verdere val van deze obligaties is gelimiteerd. Opkomende markt obligaties bieden door de uitgelopen risico-opslag van zo’n 600 basispunten een ruime compensatie voor toekomstige kredietverliezen en zijn daarmee aantrekkelijk. Dit sluit niet uit dat er hernieuwde druk ontstaat op opkomende markten door een aansterkende dollar en/of kapitaalvlucht.We verwachtendat door de enorme stimulans van de Fed de druk op opkomende markten kan afnemen. Nieuwe uitgiftes van obligaties ter grootte van 55 miljard dollar in april laten zien dat beleggers opkomende marktobligaties nog altijd zien als aantrekkelijke beleggingen. Daar sluiten we ons bij aan.

Opkomende marktobligaties en valuta onder druk

Terug naar Beleggingsnieuws