Opmaat naar meer handel in Afrika

Opmaat naar meer handel in Afrika

De Afrikaanse vrijhandelszone kan een gamechanger zijn voor de economische groei in Afrika en voor frontier markt aandelen. Vorige week ondertekende Gambia als tweeëntwintigste land de African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA). Hiermee werd het minimum aantal deelnemende landen bereikt om het vrije handelsgebied op te starten. De zone omvat 55 Afrikaanse landen, waarmee het ’s wereld grootste vrijhandelszone wordt. Deze zone biedt toegang tot 1,2 miljard mensen en een BBP van 2300 miljard USD. Op de landen Nigeria, Benin en Eritrea na, zijn alle intentieverklaringen getekend.

De verwachte economische groei voor Afrika is hoog: de bevolking groeit, is jong en veel landen hervormen. In de meeste landen is echter wel sprake van armoede en grote inkomensongelijkheid. Met slechts 20% van het totaal, is de onderlinge handel tussen Afrikaanse landen laag. Dit komt door invoertarieven en allerlei beperkingen, hetgeen ten koste gaat van concurrentiekracht en schaalgrootte. AfCFTA kan deze beperkingen opheffen. Dit zou gunstig zijn voor de kleinere ondernemingen, die goed zijn voor 80% van de werkgelegenheid in Afrika en ongeveer de helft van het BBP. Het hangt echter af van de politieke wil van de leiders of AfCFTA een succes wordt. Met uitzondering van Zuid-Afrika behoren deze zonelanden tot de frontier markten. Met het openstellen van grenzen kunnen bedrijven groeien. De winstgroei over de afgelopen 12 maanden kwam uit op ruim 10% bij een koers-winstverhouding van 10. De winstverwachting ligt boven de 20%, maar door o.a. politieke onrust in Kenia bleven de beurzen achter.

Terug naar Beleggingsnieuws