Powell speelt de bal terug aan Trump

Meer onrust op kredietmarkten

De president van de Amerikaanse centrale bank, Jay Powell, verklaarde afgelopen week dat het officiƫle rentetarief dicht bij een neutraal niveau ligt. De boodschap was in lijn met eerdere uitspraken, hoewel de nadruk nu meer lag op de bandbreedte dan op de mediaan van de renteprognoses. Ook herhaalde Powell dat verdere renteverhogingen meer afhankelijk zullen zijn van de actuele economische ontwikkelingen dan van economische vooruitzichten. Het bepalen van een neutraal renteniveau is lastig. De economische groei is hoog, maar zwakt wel af. De lagere olieprijs en inflatie en de hogere dollar maken een renteverhoging minder urgent. En op de achtergrond spelen de angst voor een inverse rentecurve (de korte rente ligt dan boven de lange rente) en de opgelopen schuldposities bij ondernemingen een rol om een behoedzaam beleid te voeren.

De markt prijst inmiddels nog maar 1 renteverhoging voor 2019 in, waar wij voorlopig ook van uitgaan. Powell heeft daarbij geen knieval gemaakt voor Trump, die vindt dat de Fed de rente te veel verhoogt. Eigenlijk speelde hij de bal aan de president terug. De beurs reageerde immers positief op de speech van Powell en daarmee legde hij de druk terug bij Trump om op de G20 de handelsbetrekkingen te verbeteren. Dat is gelukt, althans de VS en China zullen de komende negentig dagen verder onderhandelen om tot een handelsakkoord te komen.

Terug naar Beleggingsnieuws