Het is nu officieel, de Verenigde Staten maken de langste aaneengesloten economische groeiperiode door van haar bestaan, nu 121 maanden. Daarmee overtreft het de 120 maanden van de technologierally in de jaren negentig. De aandelenbeurzen vieren het feestje mee en de S&P 500 staat op een all-time high.

Overheid en centrale bank grootste gevaar voor cyclus

Betekent dit nu dat we snel een omslag kunnen verwachten? Op zich is er geen directe relatie tussen de groei en duur van een groeiperiode, of zoals het door voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen in 2015 zo mooi is verwoord “expansions don’t die of old age”. De centrale bank van San Francisco onderzocht de stelling van Yellen en kwam tot de conclusie dat er altijd een kans op een recessie is van 23%, ongeacht in welke fase de cyclus zich bevindt. Dat de VS met een groei van ruim tien en half jaar wereldwijd geen record vestigt, is een ander bewijs dat een opgaande cyclus lang kan aanhouden. Australië groeit nu al 28 jaar aan een stuk door, de Nederlandse economie beleefde tussen 1982 en 2008 een bloeiperiode van 25,8 jaar en Canada maakte een periode van ruim 20 jaar mee. De laatste decennia duurt een cyclus over het algemeen langer. Dit wordt verklaard door het toegenomen belang van de dienstensector, waardoor voorraad-effecten, die vaak zorgen voor schokken, minder invloed hebben.

Ook de globalisering en de winning van schalie-olie heeft de VS minder afhankelijk gemaakt van cyclische factoren. Daarnaast heeft het beleid van de overheid en de centrale bank een positieve invloed op zowel een stabielere ontwikkeling van economie en werkgelegenheid, als op de financiële markten. De bull market op Wall Street houdt eveneens al meer dan tien jaar stand. Daarbij presteert de S&P 500 over vrijwel de gehele periode beter dan de wereldindex exclusief de VS. De waardering van de Amerikaanse beurs is hierdoor opgelopen tot bijna 17. In vergelijking met andere regio’s is dat hoog, maar een groot deel van het verschil komt door het grotere belang van technologiebedrijven en de lagere weging in banken. Een indicator die kan wijzen op een omslag in de cyclus is de banengroei. Deze zwakt vlak voor een recessie meestal af. Daar is nu geen sprake van. Met een toename van 224.000 banen heeft de Fed ruimte om een renteverlaging uit te stellen. De markt rekende echter wel op een snelle renteverlaging, om over Trump nog maar te zwijgen. En juist verkeerde beleidsbeslissingen van de overheid of de centrale bank kunnen een economische bloeiperiode abrupt beëindigen. Daar ligt op dit moment dan ook het grootste risico voor een economische omslag, zoals het handelsconflict en de spanningen met Iran. De kans op een recessie volgend jaar ligt naar onze mening dan ook boven de 23%. De historie laat zien dat aandelenmarkten ook in een late fase van de cyclus goed kunnen blijven presteren. Voorwaarde is dan wel dat de handelsoorlog en geopolitieke spanningen verminderen en de winsten niet te veel raken.

Terug naar Beleggingsnieuws