De aandelenbeurzen zijn hard en fors gedaald en meer dan USD 14 biljoen obligaties hebben nu een negatieve rente. Daardoor komt een mogelijke aanpassing van het pensioenakkoord de pensioensector relatief goed uit. Volgens de eerste berichten willen overheid, vakbonden en werkgevers de rekenrente en de zekerheid van de pensioenuitkering opgeven in ruil voor een kleinere kans op verlaging van de pensioenen op korte termijn en een ruimer beleggingsbeleid. De toekomstige aanspraken worden immers contant gemaakt tegen de huidige lage rente en dat leidt tot hoge verplichtingen.Een deel van de redenering is dat als gevolg van de beperkte rente-inkomsten meer opzij gezet moet worden. Veel pensioenfondsen kampen hierdoor, ondanks goede beleggingsresultaten, met een onderdekking, waardoor zij geen inflatiecorrectie mogen geven en zelfs een verlaging van de pensioenuitkeringen dreigt. Door nu die rekenrente minder dominant te maken, zouden pensioenfondsen risicovoller kunnen beleggen en kunnen zij de renteafdekking enigszins verminderen. Beleggen in aandelen levert over de lange termijn een hoger rendement op, iets dat we na de forse dalingen afgelopen week mogelijk te snel vergeten.Voor de deelnemers van pensioenfondsen betekent het voorstel dat de omvang van pensioenen nog onzekerder wordt, maar ook dat de kans op pensioenkortingen vermindert. Voor de invloed op de dekkingsgraad zijn de belangrijkste vragen wanneer en met welk rendement de pensioenfondsen mogen rekenen en hoe de solidariteit tussen generaties wordt geregeld. Een andere oplossing zou zijn dat een deel met het omslagstelsel gefinancierd moet gaan worden.

Pensioenakkoord al weer op de helling

Publicatiedatum: 2 maart 2020

Terug naar Beleggingsnieuws