Publicatiedatum: 26 april 2021 

De Amerikaanse economie maakt dit jaar de sterkste groei door in decennia. Het groeiverschil met de rest van de ontwikkelde wereld is groot. Dit komt mede door het stimuleringspakket van Biden en de voortvarendheid van het vaccinatieprogramma. Echter betekent dit niet dat Amerikaanse aandelen de komende periode automatisch het voortouw blijven nemen op de beurzen. Jarenlang werd het marktbeeld gekenmerkt door alsmaar lagere rentes, dalende grondstofprijzen en afnemende groei van de wereldeconomie. Amerikaanse aandelen met een groot aandeel groeiaandelen profiteerden hier enorm van.

Daarnaast concentreerden verschillende politieke en economische crises zich in landen buiten de VS. Amerikaanse aandelen profiteerden ook van de veilige status van de dollar die jaren achtereen in waarde steeg en de verlaging van de winstbelasting door Trump. Het beeld na de coronacrisis is echter veranderd. Na jaren van groeivertraging voor de wereldeconomie treedt er nu een sterk herstel op dat naar verwachting dit en volgend jaar aanhoudt. En de periode van alsmaar dalende rentes lijkt in het verlengde hiervan voorlopig voorbij. Ook heeft Biden maatregelen in petto die de winstgevendheid van beursgenoteerde bedrijven drukken en de vermogensbelasting voor Amerikaanse beleggers verhogen. Dit is uiteraard negatief voor alle aandelen die Amerikaanse beleggers aanhouden, maar dit raakt vanwege de home bias Amerikaanse aandelen meer.

Minister van Financiën Janet Yellen wil daarnaast in internationaal verband dat er een mondiaal minimumtarief voor de winstbelasting wordt afgesproken, zodat er geen sprake kan zijn van belastingarbitrage. Grote beursgenoteerde bedrijven in de sector IT en gezondheidszorg hebben hier het meeste last van, en deze sectoren zijn oververtegenwoordigd in de VS. Ook ziet het ernaar uit dat de lange periode van appreciatie van de dollar zijn langste tijd heeft gehad. In het eerste kwartaal sterkte de dollar nog aan versus de euro door de stijging van de rente in de VS en de vertraging van het vaccinatieprogramma in Europa. Afgelopen weken zien we juist dat de dollar een stap terug doet ten gunste van de euro.

Er zijn steeds meer signalen dat het vaccinatieprogramma in Europa de komende maanden op stoom komt, wat het sentiment ten aanzien van de euro verbetert. Er is dan ook ruimte voor een verdere stijging van de rente in Europa, nadat in het eerste kwartaal de rente in de VS veel harder steeg. De veranderende omgeving in het post-coronatijdperk betekent niet dat Amerikaanse aandelen niet goed kunnen presteren, alleen in relatief opzicht hebben ze naar verwachting niet langer de wind mee. Aandelen buiten de VS bieden dit jaar betere winstgroeiperspectieven en na jarenlange outperformance zijn Amerikaanse aandelen beduidend duurder dan aandelen buiten de VS. Ook zijn er relatief meer value en cyclische aandelen te vinden buiten de VS, die meer kunnen profiteren van de opleving van de wereldeconomie. 

 

Perspectief voor aandelen buiten de VS

Terug naar Beleggingsnieuws