Publicatiedatum: 1 maart 2021

Onderzoekers van Rockefeller Asset Management en NYU STERN hebben een positief verband gevonden tussen duurzaamheid en financiële performance. De resultaten zijn in lijn met eerdere studies. Het ging hier om een metastudie naar meer dan 1000 onderzoeken (2015-2020). De studies werden onderverdeeld in twee groepen: 1) studies die de relatie tussen de duurzaamheid van ondernemingen en hun operationele of financiële performance onderzochten, en 2) studies die de relatie tussen duurzaamheid en beleggingsprestaties onderzochten. In beide type studies werd een positieve relatie gevonden, maar deze was het sterkst bij het eerste type. Er werd ook ingezoomd op 59 studies die specifiek de relatie tussen een klimaatstrategie (low carbon) en financiële performance onderzochten. In 65% van deze studies waren de beleggingsprestaties vergelijkbaar, of beter dan die van een conventionele investeringsaanpak.

Toekomstig onderzoek kan nog aan kracht winnen door betere duurzaamheidsdata en meer focus op hoe duurzaamheid precies zorgt voor een betere performance bij bedrijven (is dat bijvoorbeeld door beter risicomanagement, operationele efficiency of innovatie?). Ook een onderscheid naar type duurzame investeringsstrategieën is relevant: zo leidt het meewegen van Environment, Social en Governance-aspecten (ESG-integratie) tot een betere financiële performance dan uitsluiting. Meer onderzoek naar ESG-integratie is daarom wenselijk; bijvoorbeeld naar het effect van ESG-momentum en materialiteit. Ook zou het helpen om bij toekomstige studies rekening te houden met de investeringsdoelstelling, aangezien sommige investeringsstrategieën niet als voornaamste doel hebben om een beter financieel rendement te genereren.

Positieve relatie duurzaamheid en performance

Terug naar Beleggingsnieuws