Verkiezingen in Griekenland en Portugal zijn geen belangrijk onderwerp voor financiële markten.

De kleine landen uit de periferie kunnen zich nu tegen gunstige condities financieren. Er is draagvlak voor verdere hervormingen. De hoge schuldratio’s maken de landen nog wel kwetsbaar.

Positieve verrassing uit de periferie

De verkiezingen in Griekenland vorige week en de komende Portugese verkiezingen in oktober zijn opvallend genoeg geen belangrijk issue meer voor de financiële markten. Beide landen kunnen inmiddels op eigen benen staan. Het lukt ze zelfs om geld tegen gunstige condities uit de markt te halen met tienjaarsrentes nu op 0,6% voor Portugal en vorige week zelfs even 0,3%. In Griekenland ligt de rente nog een stuk hoger op 3,1% maar dat is al een enorme verbetering van de 8% in 2016.

Als we de Europese periferie bespreken, is dat vaak in een negatieve context. De crisis heeft er hier flink in gehakt en het herstel was extreem zwaar met de forse bezuinigingen die de overheid werd opgelegd vanuit de Trojka van ECB, IMF en Europese Commissie. Ondanks de marige groei in Europa blijken de zwakste Zuid-Europese economieën het echter beter te doen dan de meeste economen hadden gedacht. Portugal was een outperformer met 5% economische groei over de afgelopen twee jaar. Daarbij werd het geholpen door de sterke groei in het belangrijkste buurland Spanje, stevige groei van de toeristen en herstel van de binnenlandse vraag. Het heeft een groot vertrouwen gegeven in de socialistische regering van premier Costa. Griekenland heeft voor een nieuwe regering gekozen die meer de focus legt op lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Bovendien heeft de nieuwe premier Mitsotakis beloofd meer hervormingen te gaan doorvoeren, zodat er daadwerkelijk kans is dat er een kentering is ingezet.

Dat neemt niet weg dat de schuldenlast in deze landen nog buitengewoon hoog is: in Portugal 121% van het BBP en in Griekenland zelfs 181%. Dat betekent dat beide landen erg afhankelijk zijn van lage rentes en van de steun van de sterkere economieën van Europa, waardoor ze kwetsbaar blijven.

Terug naar Beleggingsnieuws