Publicatiedatum: 8 maart 2021  

De afgelopen maanden is op de aandelenmarkten sprake van een rotatie in sectoren. Voor factorbeleggen heeft dat grote consequenties. Factorbeleggen deelt aandelen in naar meerdere kenmerkende factoren, zoals lage volatiliteit, hoge kwaliteit, momentum, waarde en small caps. Waarde-aandelen bleven de afgelopen 14 jaar aanzienlijk achter op de marktindices. Groei overheerste, wat blijkt uit de 40% weging van technologie-concerns in de S&P 500.

In het laatste halfjaar presteren waarde-aandelen echter veel beter. Redenen voor de omslag zijn dat een periode van hogere groei aanbreekt en dat de rente is gestegen. Als bedrijven makkelijker groei kunnen realiseren, dan kiezen beleggers eerder voor ondergewaardeerde waarde-aandelen dan wanneer groei schaars is. De oplopende rente heeft eveneens een gunstige invloed. De financiële sector profiteert daarvan. Groeiaandelen worden minder aantrekkelijk, omdat de verwachte kasstromen over een veel langere toekomstige periode moeten worden verdisconteerd dan bij waarde. Een hogere rente pakt zodoende nadelig uit.

Daarnaast is het verschil in waarderingen nu extreem groot. De koers-winstverhouding bedraagt 12 voor de All Countries Wereldindex enhanced waarde versus 41 voor groei. Enhanced value geeft een betere spreiding over de sectoren dan gewone waarde.  Ook profiteert waarde van de verwachte dividendverhogingen. Of dit een regime-omslag voor de lange termijn betekent, is nog maar de vraag. Een echte doorbraak moet vooral komen van een definitieve shift in economische regime, waarbij de periode met alsmaar lagere groei en dalende rentes achter de rug is.

Regime-omslag voor waarde-aandelen?

Terug naar Beleggingsnieuws