Renteperikelen

Renteperikelen

Hoe duur kunnen obligatiemarkten worden? Nu zelfs de tienjaarsrente in Duitsland negatief is geworden, is dit een rentescenario dat men zich voorstelt in een serieuze crisis. Van een crisis is echter geen sprake. De rente is al zo lang laag (en zal nog langer zo laag blijven), doordat de economische groei niet uitbundig is en de inflatie gematigd is. Er zit zoveel angst in de markt dat beleggers steeds weer richting de schaarse Bunds worden gedreven. De voortdurende rente¬daling zorgt weliswaar voor goede rendementen in obligatie¬fondsen, maar het  verwachtte rendement wordt alsmaar verder uitgehold. Het effectief rendement is immers toch de beste voorspeller van toekomstige rendementen. Aandelen met haar bijbehorende hoge dividendrendement en bescherming tegen inflatie, zijn daardoor toch een minder risicovolle belegging.

Een van de verklaringen voor de verdere rentedaling in de afgelopen week was de zeer terughoudende Fed die duidelijk maakte dat ze dit jaar de rente niet meer willen verhogen. Waar beleggers vijf maanden terug nog zeker waren van een renteverhoging in november, is inmiddels de kans op een renteverlaging door de markt op 50% gezet. November is nog een eind weg, maar het geeft wel aan dat de markt voorsorteert op een recessie in de VS. Weliswaar is de lange rente nog niet onder de korte rente gedaald, maar de laagste rente zit nu op vijfjaarsobligaties in de VS. Dit geeft aan dat de markt ervan overtuigd is dat in de komende jaren de rente lager zal worden vanwege een recessie in de VS. Op zich is dat niet zo’n merkwaardige gedachte: dit is immers al een van de langste economische cycli. Het is opvallend dat beursindexen zoals de S&P500 in de VS nieuwe hoogtepunten bereiken als een recessie in aantocht is. De aandelenbeurs piekt normaliter ten minste één jaar voordat een recessie intreedt. De verklaring is ofwel dat de beurs dit risico totaal onderschat, of dat de beurs toch gelijk heeft. In dat laatste geval moeten er binnenkort wel data komen waaruit blijkt dat de Amerikaanse economie verbetert. De eerste week van april is wat dat betreft altijd een belangrijk ijkpunt met de eerste data over maart. Tot dusverre zijn de macro-economi¬sche cijfers nog weinig hoopgevend. Afgelopen vrijdag zagen we aanhoudende zwakke cijfers over de groei in de Europese industrie, die extra overtuiging gaf aan het sentiment in de rente¬markt van lager voor langer. Het kan ermee te maken hebben dat het even duurt voor de impact van de veranderde rente-omgeving in de data te zien is.

Waar kunnen beleggers nu naar toe als zij zich niet willen snijden aan langlopende Europese staatsleningen met een negatieve rente? De oplossing kan liggen in obligaties in andere valuta. De kosten van het afdekken van Amerikaanse treasuries nemen niet meer toe en hebben zelfs ruimte om af te nemen nu de Fed de rentetarieven onveranderd laat. Ook zijn er landen zoals Noorwegen waar de rente is verhoogd en de kroon enigszins hersteld is van de val van €0,12 naar €0,10 naar nu 10,4 eurocent. Mogelijk kan de Zweedse kroon op termijn volgen na de daling van 11 naar 9,5 cent, maar de Riksbank is erg afwachtend.

Terug naar Beleggingsnieuws