Hoop op stimulerend begrotingsbeleid geeft rentes een zetje

Vooral staatsobligaties laten een sterke min zien sinds begin september. Obligatiekoersen hebben nog meer ruimte om te dalen, als in de komende periode blijkt dat economische cijfers stabiliseren.

Rentes zitten in de lift

De rentes op de obligatiemarkten stijgen de laatste twee maanden over een breed front nu de hoop op meer overheidsstimulering is toegenomen. De inflatie in de eurozone staat nog altijd onder druk en de economische ontwikkelingen lijken niet snel te wijzen op aantrekkende inflatie. Toch zien we sinds augustus dat rentes stijgen van extreem lage niveaus. Het effectief rendement van de Europese obligatiebenchmark is sinds begin september gestegen met circa 20 basispunten. Dat heeft geleid tot een koersverlies van 1,4%.

De gemiddelde looptijd van obligaties in de markt is in de afgelopen jaren opgelopen van 5 naar ruim 7. Bedrijven en overheden hebben van de lage rente gebruik gemaakt om obligaties met langere looptijden uit te geven. Een beperkte stijging heeft dan ook sneller een zichtbaar koersverlies tot gevolg. Hoe is de pijn verdeeld? Het is vooral Noord-Europees staatspapier dat onder druk staat. Zo daalden Nederlandse staatsleningen in de afgelopen twee maanden met gemiddeld 2,7% in waarde.

Kredietwaardige bedrijfsobligaties weten het verlies met -1% iets te verzachten, vanwege de lagere rentegevoeligheid. In het oog springen coco’s, die laten sinds september een plus zien van ruim 2,5%. Waar obligaties gemiddeld genomen een daling laten zien, presteren aandelen over de afgelopen maanden juist heel goed. Die laten sinds september een opleving zien met een plus van 3,5%. Obligatiekoersen hebben nog meer ruimte om te dalen, als in de komende periode blijkt dat economische cijfers stabiliseren.

Terug naar Beleggingsnieuws