Publicatiedatum: 3 mei 2021  

Het effectief rendement op investment grade bedrijfsobligaties is in de afgelopen twee maanden gestabiliseerd op iets boven 1,5% in dollars. Weliswaar is dat historisch laag, maar omdat het afdekken van het dollarrisico nu niet al te kostbaar is, ligt er voor een euro-belegger een rente van circa 1% in het verschiet. Daar-voor loopt de belegger weinig kredietrisico, want de kwaliteit van investment grade bedrijven is hoog en kredietverliezen zijn historisch gezien minimaal. Zelfs in de financiële crisis was het verlies slechts 0,15% in een slecht jaar.

Dat neemt niet weg dat verslechtering van kredietkwaliteit een belangrijk risico is. Ratingbureaus zijn er als de kippen bij om bedrijven die in financieel zwaar weer dreigen te raken, in rating te verlagen. Dat gebeurde vorig jaar bij de uitbraak van de pandemie, waardoor veel beleggers zich genoodzaakt voelden deze obligaties te verkopen, waarbij ze een verlies realiseerden. Voor beleggers die niet met zulke rating-restricties werken, zal het verlies uiteindelijk een stuk minder groot blijken. Deze zogenaamde ‘fallen angels’ kwamen over het algemeen niet in betalingsproblemen en konden hun financiering snel weer op orde krijgen. Daarom is het van groot belang om scherp te kijken naar de kredietkwaliteit bij opname van een lening, maar ook enige ruimte te geven aan de beheerder om obligaties aan te houden bij een ratingverlaging.

Dit jaar staan bedrijfsobligaties met 2,5% in het rood, vergelijk-baar met de benchmark voor Europese obligaties en die voor wereldwijde obligaties gehedged naar euro. Het verlies is echter minder groot op investmentgrade bedrijfsobligaties in euro. Dit is gevolg van de rentestijging in de VS en komt omdat veel internationale bedrijven hun financiering in dollars aantrekken waardoor het gewicht van de dollar in bedrijfsobligaties hoger is dan in wereldwijde staatsleningen, waar het circa 45% is. Wanneer de rente in de VS verder zou stijgen, wat gezien de kracht van de economie niet valt uit te sluiten, dan zal dat zeker zijn weerslag hebben op de bedrijfsobligaties omdat die ook een relatief lange looptijd hebben van gemiddeld 7 jaar. Bedrijven hebben de afgelopen jaren steeds meer kortlopende schulden vervroegd geherfinancierd onder het betalen van een boeterente. Daartegenover gaven ze een langjarige obligatie uit om de lange rente vast te zetten. Zo zijn ze voor de komende jaren voorzien van lage rentelasten en hebben ze geen zorgen over herfinanciering. Daardoor zullen kredietproblemen tot een minimum behoren. Toch is ook het renterisico niet het grootste probleem. De ruimte voor rentestijging is voorlopig beperkt door de vele schulden die de overheid door de pandemie heeft moeten aangaan en doordat centrale banken bereid zijn de korte rentetarieven nog geruime tijd laag te houden. Het grootste gevaar voor beleggers schuilt daarom in het gedrag van de bedrijven. Als zij meer schulden gaan aantrekken om aandelen in te kopen of acquisities te doen, dan zou dat de kredietkwaliteit kunnen schaden. Tot dusverre zien we echter dat bedrijven terughoudend zijn. De pandemie heeft ze immers veel angst aangejaagd.  

 

Ruim 1% rente in investment grade bedrijfsobligaties

Terug naar Beleggingsnieuws