Publicatiedatum: 3 mei 2021 

Centrale banken blijven naar verwachting ook dit jaar een belangrijke rol spelen met hun opkoopprogramma’s en lage rentes. Centrale banken hebben gezorgd voor ruime financiële condities door hun rentebeleid en door compressie van kredietopslagen op obligaties. Zij zijn ook de drijvende kracht achter het sterke herstel van aandelen. Door toegenomen aandelen– en huizenprijzen is het vertrouwen toegenomen. Al getuigen de hoge spaarquota’s, naast uitgestelde consumptie door de lockdownrestricties, nog voor voorzichtigheid.

Centrale banken blijven naar verwachting de komende tijd een belangrijke rol spelen op de beurs. Dit vertaalt zich in een gunstig klimaat voor aandelen en obligaties met een hoger kredietrisico. Illustratief hiervoor is de toelichting van de Amerikaanse centrale bank (de Fed). Die gaf recentelijk aan het monetair beleid ongewijzigd te laten ondanks de opgelopen inflatie en de positieve bijstelling van de economische cijfers. Powell gaf aan zeer actief te zullen blijven op de markt en vond de economie nog niet voldoende hersteld om over te gaan tot verkrapping van het beleid.

Kortom, de liquiditeit blijft ruim. Wel zullen beleggers zich steeds meer gaan bezighouden met de vraag wanneer de opkoopprogramma’s van de centrale banken worden afgebouwd of stopgezet en wanneer de eerste renteverhogingen zullen worden doorgevoerd. Dit kan, vanwege de opgelopen waardering van diverse beleggingscategorieën, voor de nodige volatiliteit op de markten gaan zorgen. Zover is het alleen nu nog niet. We zien daarom vanuit het liquiditeitsoogpunt meer dan voldoende basis voor de overweging van aandelen. 

 

Ruime liquiditeit blijft ondersteunend voor aandelen

Terug naar Beleggingsnieuws