Rente ligt nu duidelijk onder groeiramingen

De rentelasten zijn in alle Europese landen gedaald, met het grootste voordeel voor Nederland en Duitsland. Na de recente forse daling in de rentestanden krijgen ook de perifere landen ruimte voor een bestedingsimpuls.

Ruimte voor overheidsbestedingen

De negatieve rentestanden en de oproep van het IMF (International Monetary Fund) lijken Europese overheden wakker te schudden om extra te stimuleren. Toch versnelt de groei in overheidsbestedingen al sinds 2015. Griekenland is hierop een uitzondering, dat de laatste jaren stug doorging met bezuinigen. De negatieve rente biedt nu extra ruimte en maakt projecten eerder rendabel. Investeringen in infrastructuur, onderwijs, R&D, pensioenen en klimaat verstevigen de vooruitzichten voor de landen. Bovendien kan deze bestedingsimpuls tegenwicht bieden aan de afzwakkende wereldhandel. Blanchard van het IMF benadrukt dat als de rente lager is dan de economische groei, overheden de welvaart kunnen verhogen met extra uitgaven.

Tot nu toe profiteerden vooral Duitsland en Nederland van de forse rentedalingen. In Nederland daalden de rentelasten sinds 2008 met bijna 60%, terwijl de schuld zelfs opliep. Het voordeel voor andere landen bleef beperkt tot zo’n 20% lagere lasten. De door Blanchard genoemde voorwaarde geldt pas sinds kort voor Zuid-Europa. Zij kunnen voordeel halen uit de herfinanciering van lopende schulden, maar de ruimte voor het uitgeven van nieuwe schulden is in Frankrijk, Italië en Spanje minder groot door de hoge staatsschuld en het begrotings-tekort. Toch kunnen kleine maatregelen de potentiële groei al verhogen en kunnen zij profiteren van de Duitse investeringen.

Terug naar Beleggingsnieuws