Sectoraanpassingen in de Rabo App

Sectoren kunnen bepalend zijn voor de rendementen van een aandelenportefeuille. Daarom is inzicht in de sectorwegingen van toegevoegde waarde.

Sectoraanpassingen in de Rabo App

Hoewel er geen wijzigingen in de portefeuilles van de Rabobank plaatsvinden, ziet de indeling in de Rabo Online Bankieren omgeving er vanaf 31 oktober iets anders uit. Bij de indeling naar sectoren volgen wij de indeling van Morningstar. Door technologische veranderingen en mobiel dataverkeer wordt de sector communicatiediensten groter, ten koste van de sectoren technologie en consument cyclisch. Dit komt onder andere doordat bedrijven als Alphabet, Facebook en Electronic Arts van technologie naar communicatiediensten verhuizen en de entertainmentbedrijven Netflix en The Walt Disney Company vanuit consument cyclisch eenzelfde pad volgen. Verder wordt de sector vastgoed apart zichtbaar, waardoor de sectorverdeling in de app nauwkeuriger wordt.

Terug naar Beleggingsnieuws