Dat nu zelfs Deutsche Bank een nieuwe diep achtergestelde Coco kan uitgeven, geeft niet alleen aan dat de perceptie in de markt drastisch is veranderd ten aanzien van de risico’s van banken in het algemeen en de zwakste bank in het bijzonder, maar het geeft ook aan dat de markt voor diep achtergesteld papier nu een grote omslag heeft doorgemaakt. Lange tijd bleven beleggers weg van deze markt omdat het niet in de benchmark zat en omdat hybride papier als te risicovol beschouwd werd. Met de forse rentedaling moesten de beleggers in hun zoektocht naar rendement wel zwichten. Het zijn immers grote, goed verhandelbare obligaties van bekende banken die inmiddels zulke hoge buffers hebben dat ze bestand zijn tegen grote verliezen en de kans op omzetting naar aandelen bijzonder klein is. Deutsche Bank betaalt met een 6% coupon voor een dollarlening een risico-opslag van 4,5%. Die opslag is nu circa 3% voor de sterke banken. 


De vraag is hoeveel ruimte er nog is voor een rentedaling. Als we kijken naar de bedrijfsobligaties, dan liggen de spreads daar nog beduidend lager. Een achtergestelde obligatie van British Telecom die vorige week werd uitgegeven, heeft een coupon van 1,875% in euro, wat 1,5% meer is dan een reguliere obligatie van BT. Bedrijfsobligaties worden als minder risicovol beschouwd als bankobligaties omdat er geen toezichthouder is die in kan grijpen en de obligaties kan afstempelen en omzetten in aandelen. Ook is aflossing op de calldatum minder onzeker. Banken daarentegen mogen de uitstaande coco’s pas aflossen als dat economisch aantrekkelijk voor ze is. Dat zal voor in het verleden uitgegeven obligaties overigens al gauw het geval zijn, gelet op de gedaalde spreadniveaus.

 

Spreads op achtergesteld kapitaal komen snel in

Terug naar Beleggingsnieuws