Publicatiedatum: 8 maart 2021

De prijs van olie heeft sinds het dieptepunt van vorig jaar april een forse stijging doorgemaakt. Op korte termijn lijkt daar geen verandering in te komen. Afgelopen week besloot de vergade-ring van olieproducerende landen (OPEC+) namelijk om de aan-bodbeperkingen te handhaven. Alleen Rusland en Kazachstan hebben de ruimte gekregen voor uitbreiding van de productie. De prijs van olie hervatte de opmars naar een niveau van bijna $ 70 dollar voor een vat (Brent). Alleen dit jaar is de prijs al met 36% gestegen en sinds het positieve vaccinnieuws november vorig jaar is de prijs bijna verdubbeld.

De combinatie van toe-nemende vraag, een beperkt aanbod vanuit olieproducerende landen en de stimulering vanuit overheden en centrale banken, biedt ruimte voor verdere stijgingen van de prijs. Hogere niveaus van 80 tot 100 dollar per vat zijn niet ondenkbaar. Met een stresstestscenario kan de invloed van een sterke prijsstijging van olie op de beleggingsportefeuille worden ingeschat. We toetsen de portefeuille op een stijging van de olieprijs met 50% naar een niveau van $100 per vat met het programma Aladdin van BlackRock. Voor dit scenario wordt historische maanddata gebruikt voor een periode van 10 jaar. Voor de neutrale portefeuille met zo’n 60% in aandelen en 40% in obligaties levert de prijsstijging van olie naar $100 een rendement van 2,25% op. Een stijging in de olieprijs wijst op een aantrekkende economie en dat is in eerste instantie goed voor aandelen. Het aandelengedeelte van de portefeuille profiteert daarvan en draagt 2,4% bij op portefeuilleniveau. Binnen sectoren profiteren de olieproducenten. Sectoren die de input gebruiken en consumentengoederen, zullen juist te lijden hebben onder een prijsstijging. De kosten aan de pomp gaan omhoog, waardoor er minder ruimte overblijft voor consumptie.

Voor Japan, als olie-importeur, heeft een olieprijs¬stijging een negatief effect. Landen die baat hebben bij een hoge olieprijs zullen profiteren. De stijging van de olieprijs leidt tot stijgende inflatie en tot een hogere rente, iets wat we de afgelopen maanden ook al hebben waargenomen. In dit scenario ogen de veilige obligaties kwetsbaar. Dat zien we ook terug aan de negatieve bijdrage van deze obligaties van -11 basispunten. Inflatiegerelateerde obligaties dragen juist licht positief bij door oplopende inflatie. Kredietopslagen dalen juist, waardoor bedrijfsobligaties minder hard worden geraakt dan de veilige obligaties. Het effect van de stijgende rente en de dalende kredietopslag heffen elkaar op, waardoor het rende¬ment op bedrijfsobligaties per saldo geen significante invloed ondervindt van een stijgende olieprijs.

Concluderend kunnen we stellen dat de portefeuille bestand is tegen een stijging van de olieprijs. Wel geldt dat bij een plotselinge stijging, veroorzaakt door een geopolitieke schok, aandelen wel meer kwetsbaar zullen. Dit vanwege het verrassingseffect en de volatiliteit die de onzekerheid met zich meebrengt.   

Stijging olieprijs en de impact op de portefeuille

Terug naar Beleggingsnieuws