Publicatiedatum: 12 april 2021

Komende week zal de inflatie in de VS voor het eerst boven de 2% geraken. De gemiddelde verwachting is zelfs 2,5%. Een toe-name naar 3,5% in mei is goed voorstelbaar. De vraag is hoe de obligatiemarkt daarop zal reageren. In de VS is de tweejaarsrente nog op vrijwel hetzelfde niveau als waar het al negen maanden is. Dat betekent dat beleggers verwachten dat de rente de komende twee jaar niet zal worden verhoogd. Dat is in lijn met de uitspraken van de Fed. Toch is er al het nodige in de koersen verwerkt voor de periode daarna. De vijfjaarsrente is namelijk toegenomen van 0,35% naar 0,9%, wat aangeeft dat beleggers nu rekenen op renteverhogingen vanaf 2023, waar ze begin dit jaar nog uitgingen van een stabiel rente¬tarief tot medio 2024. De tienjaarsrente steeg dit jaar van 0,9% naar 1,7%. Daaruit valt te berekenen dat beleggers rekening houden met een renteniveau van de Fed van 1,5% over 3 jaar, oplopend naar 2,5% over 10 jaar.

De kans dat de Fed over drie jaar al meer renteverhogingen heeft doorgevoerd dan nu door de markt verwacht, is niet groot als de uitspraken van de Fed-president dat de rente ook volgend jaar niet wordt verhoogd, bewaarheid worden. Om te bepalen hoe ver de lange rente kan stijgen, is de vraag wat het renteni¬veau is waarop de economie goed kan functioneren op langere termijn. Gelet op de aangegane schulden zal dat niveau een stuk lager zijn dan het in het verleden was. We verwachten daarom dat het nog lang kan duren voor de tienjaarsrente in de VS weer boven de 3% zal staan die we in 2018 nog zagen. Een stijging naar 2% is dit jaar wel voorstelbaar. Dat zou nog eens 3% koers¬verlies betekenen voor deze obligaties. Toch worden dollar¬obligaties voor beleggers in euro en yen steeds aantrekkelijker. De kosten voor het afdekken van de munt zijn beperkt, terwijl het verschil in de lange rente met 2,0% aanzienlijk is.

  

Stijging rente vooral in lange rente VS

Terug naar Beleggingsnieuws