Structurele verbetering Japan

Wachten op liquiditeitsimpuls

Sinds de start van Abenomics zes jaar geleden is de winstgevendheid van Japanse bedrijven structureel verbeterd. Het rendement op het eigen vermogen (return on equity) van Japanse bedrijven is gestegen van 4,5% in 2012 tot meer dan 10% nu. Twee verloren deflatiedecennia werden afgesloten dankzij Abenomics, de productiviteit steeg, voor bedrijven ging de belasting omlaag en was er sprake van een opvallende verbetering op het gebied van de corporate governance. Die structurele verbetering is onvoldoende verdisconteerd in de waardering voor Japanse aandelen, ook gezien de ruimte voor verdere verbetering.

Beleggers hadden tot 2012 voldoende redenen om Japan te mijden: een vergrijzende en krimpende bevolking, extreem hoge overheidsschulden, grote uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg, lage investeringen in de particuliere sector en een zeer matige winstgevendheid. Het doel van Abenomics was om deflatie te bestrijden en het Japanse groeipotentieel te optimaliseren. Nu is hervormen een langjarig proces, maar er zijn al de voldoende successen. Deflatie zit niet langer tussen de oren. Het hoge percentage liquiditeiten bij Japanse bedrijven – een logisch uitvloeisel van de lange deflatieperiode – is gedaald. Japanse bedrijven kopen veel eigen aandelen in en keren recorddividenden uit. Toch is gesaldeerd voor de resterende liquiditeiten het Japanse bedrijfsleven nog altijd schuldenvrij. Vergeleken met de record bedrijfsschulden in de Verenigde Staten is er veel meer ruimte voor optimalisatie. Ook het probleem van de vergrijzende en krimpende bevolking wordt aangepakt. De participatiegraad van vrouwen is sterk toegenomen en buitenlandse werknemers zijn voor het eerst zichtbaar in de statistieken. Bovendien groeien de bedrijfsinvesteringen nu met 7% per jaar. Zeker in de dienstensector – waar de productiviteit op de helft van het niveau in de Verenigde Staten ligt – is er nog voldoende verbeterpotentieel. Minder protectionisme kan daarbij helpen. De handelsoorlog helpt Japanse bedrijven overigens ook. De relatie met China is lange tijd niet zo goed geweest.

Door de hogere winstgevendheid zijn Japanse bedrijven minder gevoelig voor de ontwikkeling van de Japanse yen dan in het verleden. Meer dan de helft van de productie is uitbesteed naar Azië. Bovendien disciplineert een sterke munt, uiteindelijk worden bedrijven er sterker van. Japanse bedrijven hebben zich daarom toegelegd op producten met een hogere toegevoegde waarde en nemen sterke posities in op groeimarkten als robotica, automatisering, kunstmatige intelligentie, internet-of-things en big data. Dankzij de lage waardering, structurele verbetering van de winstgevendheid en de focus op groeimarkten is Japan één van de satellieten in portefeuille.

Terug naar Beleggingsnieuws