Verzekering van renteverlagingen door de Fed had al een positief effect

De renteverlagingen door de Fed hebben de economie al gesteund. De groeiperiode kan voorlopig nog aanhouden. Enige verzwakking van de dollar geeft andere landen meer ruimte om te groeien

Tegengestelde signalen in de VS

Ondanks de redelijk positieve economische data in de VS, verlaagde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de rente voor de derde keer. De Fed omschreef deze verlagingen als een soort verzekering om een te lage inflatie en een terugval in de economie tegen te gaan. Die verklaring geeft het dilemma van de Fed goed aan. Op dit moment is sprake van een lichte terugval in de groei, maar wel in een periode dat de economische groei nog nooit zo lang onafgebroken heeft aangehouden. Die bloeiperiode zorgt er ook voor dat de werkloosheid rond het laagste niveau ooit staat (3,6%), terwijl de werkgelegenheid nog sterk toeneemt. De Fed-verzekering heeft dan ook vooral tot doel om de negatieve gevolgen van de handelsoorlog en de onzekerheden voor producent en consument te verminderen, de economische cyclus te verlengen en om inflatie te creëren.

De renteverlagingen doen hun werk al voor de eerste drie redenen. De economische groei en de consumenten-bestedingen ontwikkelen zich gunstig. Bovendien zorgt de renteverlaging voor een impuls op de huizenmarkt. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2017 namen de bestedingen aan woningen toe. Een ander positief effect op de groei kan komen van de verzwakking van de dollar. In oktober daalde de dollar zo’n 2% tegenover de euro. Dit kwam mede doordat het renteverschil tussen de Amerikaanse en Europese obligaties afnam. De obligatiemarkten waren na de zomer sterk vooruitgelopen op de ECB-maatregelen van september. Daardoor is de rente op Europese obligaties de laatste weken minder negatief geworden. Ook het uitblijven van een no-deal Brexit en optimisme over de handelsbesprekingen tussen de VS en China zorgen voor een sterkere euro. De verwachting is dat op korte termijn de dollar nog iets verzwakt. Een lagere dollar zou ervoor kunnen zorgen dat de Fed dichter bij haar inflatiedoelstelling komt, maar de kans op dat vooruitzicht is voorlopig nog klein.

De loonstijgingen zijn matig en doordat er meer mensen op de arbeidsmarkt terugkeren en de participatiegraad toeneemt, kan een sterke loongroei worden voorkomen. Deze ontwikkeling is dan wel weer gunstig voor de resultaten van ondernemingen. Verwacht wordt dat de winstgroei volgend jaar kan verbeteren. De resultaten over het derde kwartaal stemmen tevreden en een daling van de winst per aandeel voor Amerikaanse ondernemingen kan waarschijnlijk wederom worden voorkomen, mede door de inkoop van eigen aandelen. Om een recessie volgend jaar te kunnen vermijden is echter meer nodig zoals productiviteitsgroei door meer investeringen. Verder zouden landen buiten de VS het stokje kunnen overnemen, waarbij een zwakkere dollar kan helpen. Een zwakkere dollar leidt tot hogere kapitaalstromen naar die landen en dit kan gunstig uitpakken voor de economische groei wereldwijd.

Terug naar Beleggingsnieuws