Publicatiedatum: 18 januari 2021  

De vraag naar halfgeleiders is groot, terwijl de productie op dit moment tekortschiet. Dit leidt tot productieproblemen bij afnemers en koersrecords voor chipproducenten. De vraag naar halfgeleiders volgt de economische cyclus. Begin vorig jaar bewoog de economie na jarenlange expansie richting het einde van de cyclus, maar de pandemie maakte er een abrupte maar korte recessie van. Nu begint de economie aan een herstart met een positief effect voor chips. Bovendien zijn halfgeleiders minder cyclisch dan voorheen door het sterk toegenomen gebruik. Daardoor is de groei in de sector structureler van aard. Corona heeft die trend versneld door de vraag naar thuiswerk-plekken, onderwijssystemen en gaming. Aan de aanbodkant verstoren onder andere Trump’s ban op Chinese chipfabrikanten en een brand in een fabriek de productie. Doordat andere sectoren meer chips bestelden en autofabrikanten verrast werden door de snelle positieve omslag zal de autoproductie de komende maanden afnemen door een tekort aan chips.

De vooruitzichten voor halfgeleiders zijn gunstig maar er kunnen wel schokken optreden. Chinese afnemers hebben immers nog hoge voorraden en de prijsstijging van de grondstof silicium met 50% in een jaar kan de vraag beïnvloeden. De koersen van de halfgeleiderssector zijn hard opgelopen, gemiddeld meer dan 40%, terwijl United Micro Electronics, Besi, ASMI en Nvidia ongeveer verdubbelden. De koersen van de halfgeleidersindex staan op meer dan 20 maal de verwachte winst. De winst- en omzetgroei voor de komende 18 maanden zijn goed en liggen ruim boven de 10%.

Tekorten in halfgeleiders door digitalisering en Trump

Terug naar Beleggingsnieuws