Vermogen in themafondsen gegroeid

Een fonds met een thematische beleggingsbenadering is gericht op het benutten van kansen die ontstaan door structurele economische, technologische of sociale trends die zich over een lange periode kunnen voordoen. Vergrijzing, robotisering, cybersecurity zijn slechts enkele voorbeelden. Thematisch beleggen onderscheidt zich daarmee van een traditionele portefeuille-opbouw die meer gericht is op regio’s, beleggingsstijlen en sectoren. De laatste jaren is het vermogen in themafondsen enorm gegroeid. 


Toch vormen sector- en themafondsen een relatief klein deel van het totale universum aan fondsen en trackers. De groei in themafondsen wordt gedreven door slechts een handvol producten. Onderzoek van Morningstar toont aan dat de vijf grootste thema trackers 73% van het totale vermogen in thema trackers vertegenwoordigen. Hierbinnen zijn vooral trackers die inspelen op robotica erg populair en vertegenwoordigen meer dan de helft van het totale vermogen. Andere populaire thema’s zijn water, digitalisering en cybersecurity.


Opvallend is dat het merendeel van de thema trackers erg klein is en vaak minder dan € 50 miljoen beheren. Dit laatste vormt een risico voor de belegger, omdat themafondsen die onvoldoende omvang hebben vroegtijdig door de beheerder geliquideerd kunnen worden. Met als resultaat dat de belegger de lange termijn trend binnen een thema niet kan uitzitten. Volgens Morningstar heeft 35% van alle in Europa gelanceerde thema trackers de deuren inmiddels alweer gesloten. Dit percentage stijgt naar 80% voor alle thema trackers die voor 2012 zijn gelanceerd.

Thematisch beleggen steeds populairder

Terug naar Beleggingsnieuws