Slechts 1 op de 5 bedrijven uit de transportsector ligt op schema om met zijn activiteiten de opwarming van de aarde tot 2 graden te beperken. Tot die conclusie komt het Transition Pathway Initiative (TPI) dat monitort of bedrijven zich voldoende aanpassen aan de beweging naar een meer klimaatbestendige wereldeconomie. Beleggers met een beheerd vermogen van $ 15.000 miljard hebben zich achter TPI geschaard. De verschil-len per onderzochte subsector zijn aanzienlijk. De scheepvaart doet het verrassend goed.

Ruim 60% van de bedrijven ligt daar goed op koers. Toch is dit waarschijnlijk niet representatief voor de hele sector omdat de onderzochte bedrijven beursgenoteerd zijn en deze een relatief jonge, duurzamere, vloot hebben. Ook de automobielsector laat een duidelijk verbetering zien en heeft oog voor “klimaat management”. In de periode 2016-2018 wisten de rapporterende autofabrikanten de gemiddelde uitstoot van de geproduceerde auto’s jaarlijks met 2 tot 2.5 procent te verminderen.

Toch liggen alleen Daimler en Tesla volgens TPI op het 2 graden schema. De luchtvaartsector is de grote achterblijver. Het zijn nota bene de low cost carriers EasyJet en Wizzair die het relatief goed doen in een industrie die nog veel inzet op het compenseren van de netto-uitstoot, maar te weinig op het terugdringen ervan. Alleen Wizzair zit op het 2 graden spoor. Transportbedrijven spelen een belangrijke aanjagende rol in de energietransitie. Ongeveer 25% van alle mondiale energiegerelateerde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de transportsector.

Achterblijvers worden steeds vaker aangesproken door beleggers die bezorgd zijn om het klimaat of risico’s voor hun beleggingen zien als bedrijven zich niet snel genoeg aanpassen.

Transportsector moet in hogere versnelling

Terug naar Beleggingsnieuws