Van angst voor de daling naar angst om de rally te missen

De beurs omarmt de signalen dat de economie voorzichtig herstelt en profiteert van een gunstiger monetair beleid, maar daarmee lijkt de rally nog niet op zijn laatste benen te lopen.
De aanhoudend sterke beursrally van de afgelopen vijftien weken blijft een opmerkelijk fenomeen. De rally wordt alom gehaat omdat deze moeilijk te voorspellen was. De onzekerheid over de handelsmaatregelen en de Brexit hielden immers aan en werden steeds verder vooruitgeschoven. Ook de economische onzeker¬heid was groot, zoals onder meer bleek uit de inversie van de rentecurve in de VS. Dit is een van de belangrijkste voorspellende factoren voor de conjunctuur.

Drie maanden later is er voor de markt één ding duidelijk ten goede gedraaid: het rente¬beleid van de Fed is omgeslagen van havik modus naar duifachtig. In het kielzog van de Fed volgen andere centrale banken, maar er is meer voor nodig om het goede sentiment op de markt te behouden. Het moet duidelijk worden dat de draai in het monetair beleid de economie stimuleert en dat de recessie voorlopig uitblijft. De markt had er de afgelopen week weinig voor nodig om zich op te trekken aan de signalen dat het met de conjunctuur wel meevalt. De inkoopmanagers¬index kwam in de VS weer boven de 55 uit en in China boven de 50. Dit zijn belangrijke indicatoren die aangeven dat bedrijven een voldoende gevulde orderportefeuille zien. Als er een recessie op til is, raken de inkoopmanagersindexen vaak onder de 45. Later in de week kwam ook het banenrapport, waaruit blijkt dat de banengroei weliswaar niet uitbundig is, maar nog wel voldoende stevig is. Het lage werkloosheids¬percentage is gunstig voor het consumentenvertrouwen, want de consument voelt zich gesteund door het feit dat er volop banen zijn. Bovendien stijgen de lonen gestaag en beduidend meer dan vorige jaren. Omdat daarnaast de inflatie laag is, neemt het besteedbaar inkomen van de consumenten toe. Dit is een groot verschil met perioden in het verleden, toen de VS in een recessie kwam en het besteedbaar inkomen onder druk stond. Gelet op de solide arbeidsmarkt en de gunstige economische situatie van de meeste huishoudens in de VS, is er voldoende grond om aan te nemen dat de consument zijn bestedingen zal opvoeren. Hiermee is een solide fundament onder de economie gelegd, want de consumenten¬bestedingen vormen nu eenmaal het leeuwendeel van het BBP in de VS; vorig jaar zelfs 69%.

In China zijn de consumentenbestedingen ook al 39% van het BBP en ook daar vormen ze het fundament onder de economie. China is begrijpelijkerwijs terughoudend met het invoeren van allerlei stimuleringsmaatregelen om de traditionele economie aan te jagen, maar ze kan de consument wel een helpende hand toereiken. De kracht van de Chinese renminbi dit jaar geeft de centrale bank immers de ruimte om een ruimer monetair beleid te voeren.

Daarmee is er goede hoop dat de economische data het beursherstel in het eerste kwartaal rechtvaardigt. Het gevaar is wel dat beleggers te veel de rally gaan najagen.

Terug naar Beleggingsnieuws