Publicatiedatum: 14 september 2020 

Landen die naar verwachting nog een grote inhaalslag kunnen maken voor wat betreft industriële ontwikkeling en welvaart zijn de zogenoemde Frontier Emerging Markten (FEM). Covid-19 haalt nu echter een dikke streep door die verwachtingen. De budgettaire ruimte om de bevolking en het bedrijfsleven te steunen ontbreekt, terwijl buitenlandse investeerders kapitaal terugtrokken. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de meeste frontier landen matig als gevolg van lagere inkomsten uit grondstoffen, toerisme en industrie. Dit leidt tot betalingsproblemen en valutadruk. Een goed gezondheids-stelsel en sociale vangnetten ontbreken veelal, waardoor mensen op zoek blijven naar werk en de verspreiding van het virus doorgaat. Een ander zorgpunt bij FEM-aandelen is de beperkte verhandelbaarheid. Deze verslechterde in het voorjaar verder toen de beurzen van Sri Lanka, Bangladesh en Jordanië langdurig sloten. De promotie van Koeweit naar de opkomende markten index in november kan wederom een negatief effect op de liquiditeit hebben. Wij verwachten dat veel FEM-aandelen voorlopig niet kunnen voldoen aan de verwachtingen en zien op dit moment meer kansen voor Amerikaanse aandelen, hoewel we wel ruim onderwogen blijven ten opzichte van de 58% in de wereldindex.

Winstgroei Amerikaanse bedrijven versnelt
De Verenigde Staten (VS) maken eveneens een ernstige crisis door, maar de resultaten van Amerikaanse bedrijven en de uitgaven van de consumenten herstellen snel. De steun van de overheid en de centrale bank, de Fed, zorgen voor economisch herstel en vertrouwen. Samen zetten zij bijna 24% van het bbp apart om de economie te keren. Op de aandelenmarkten vormen Amerikaanse bedrijven een combinatie van wereldleiders en innovatieve spelers op een grote thuismarkt. Dit leiderschap kan aanhouden nu veel ondernemingen zich tijdens de coronacrisis hebben onderscheiden met systemen voor onder andere contactloos betalen, internetverkopen en thuiswerken. Een derde van de winsten van de S&P 500 is afkomstig uit technologie en qua marktkapitalisatie zijn technologiebedrijven goed voor 28% van de index. Nog eens 50% van de winsten wordt gerealiseerd door gezondheidszorg communicatiediensten, nutsbedrijven en consument basis.

De waarderingen van Amerikaanse aandelen zijn hoger dan die van andere regio’s, maar in onze ogen niet extreem als de verwachte winstgroei en de lage reële rente in de beoordeling worden meegenomen. Het rendement op het geïnvesteerde kapitaal ligt in de VS ruim 2% boven de kosten voor kapitaal, terwijl deze ratio in Europa onder de 1% ligt. Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de winsten van Amerikaanse bedrijven harder gestegen dan in andere regio’s. Omdat de waarderingen in de VS nu sterk zijn opgelopen en de Amerikaanse verkiezingen nog voor onrust kunnen zorgen, blijven we wel onderwogen. Zolang winstgroei doorzet kunnen de aandelen hun opwaartse trend doorzetten.

Van klein (frontiers) naar groot (Amerikaanse aandelen)

Terug naar Beleggingsnieuws