Verdeelde VS houdt rente in toom

Rente 10 jaars Treasury

De VS is Trump nog niet zat, maar het land blijft diep verdeeld. De uitslag van de mid-term verkiezingen in de VS gaf geen al te grote verschuiving, anders dan het gebruikelijke verlies voor een zittende president bij tussentijdse verkiezingen. De presidentsverkiezingen in november 2020 zullen hun schaduw ongetwijfeld ver vooruit gaan werpen. Het verlies van de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden betekent dat een akkoord over wetgeving met het Congres voor de president in principe moeilijker te behalen zal zijn dan in de afgelopen twee jaar, toen de Republikeinen daar de meerderheid hadden. 

Nu heeft Trump in die periode al eens niet geschroomd een deal met de Democraten aan te gaan (aangaande het schuldenplafond), dus het is niet ondenkbaar dat hij dat nog eens weet te doen, bijvoorbeeld op het gebied van investeringen in de infrastructuur. Het feit dat er nu geen ruimte meer zal zijn voor nieuwe belastingverlagingen, is in principe goed nieuws voor de obligatiemarkt, want het grote beroep dat de Amerikaanse begroting daarop doet, is de voornaamste reden achter de rentestijging van dit jaar (de tienjaarsrente is dit jaar van 2,4% naar 3,2% gegaan). De vraag is in hoeverre de Amerikaanse economie kwetsbaarder wordt nu het minder steun vanuit de overheid kan gaan verwachten. Daarvoor is het vooral zaak om de investeringsbereidheid van bedrijven in de gaten te houden. Tot dusverre ligt die op een stevig niveau. De enige hapering in de conjunctuur is zichtbaar bij de consument: de huizenmarkt is zwak en ook de autoverkopen blijven achter. Desondanks groeit de economie in de VS over het geheel genomen gestaag door. Daarom zal de Fed de rentetarieven in december waarschijnlijk verder verhogen. Op 19 december is het rentebesluit, maar op 5 december komt Powell in het Congres en zal dan waarschijnlijk al kenbaar maken wat er met de rentetarieven gaat gebeuren. De vraag voor de markt is natuurlijk vooral hoe lang de Fed dit rentebeleid zo doorzet. Het zogeheten ‘dot plot’ geeft dat er volgens de centrale bankiers nog vier renteverhogingen komen en sommige brokers houden daar ook rekening mee. De markt zet er echter vraagtekens bij en heeft eigenlijk maar één rentestap in het voorjaar en één in het najaar ingeprijsd. Het is goed voorstelbaar dat de Fed op een gegeven ogenblik tot inkeer komt als het merkt dat ofwel de economie afkoelt of dat het de financiële markten in de VS te zeer beroert. Gelet op een mogelijke afzwakking in de VS, een rem op de rente aldaar en een mogelijk temporiserende Fed in 2019 zal de angst voor een ontsporing in opkomende economieën kunnen afnemen. Tot dusverre zien we in de meeste landen weinig tekenen van toenemende protectie en van een terugval in de groei is alleen Turkije duidelijk het slachtoffer. Zeker als de dollar minder superieur zal zijn, is een herwaardering van emerging markets mogelijk.

Terug naar Beleggingsnieuws