Publicatiedatum: 17 augustus 2020

Een verdere afzwakking van de Amerikaanse dollar heeft belangrijke implicaties voor beleggers. Zowel grondstoffen als aandelenbeleggingen buiten de Verenigde Staten (VS) kunnen hier in relatieve termen van profiteren. De dollarindex is sinds maart bezig aan een serieuze afzwakking (-10%) versus onder meer de euro. De belangrijkste reden is de sterke daling van de reële rente in de VS.

Daarbij is de situatie in de eurozone in de ogen van beleggers stabieler geworden, waardoor het opbreekrisico van de eurozone is afgenomen. In dat opzicht is de afzwakking van de dollar versus de euro ook een weerspiegeling van de kracht van de euro. In de komende tijd spelen de onzekerheid rondom de Amerikaanse verkiezingen en de aanpak van de coronacrisis in de VS een rol. Bij het vooruitzicht van een aanhoudende druk op reële rentes in de VS en een inadequate aanpak van de coronacrisis, en daarmee een nog zwakkere dollar, zullen de geldstromen naar beleggingen buiten de VS en de grondstoffenmarkten toenemen.

Daartegenover staat de sterke status van de dollar als vluchthaven. Zo dreigt een verdere escalatie van de handelsoorlog met China. Waar het handelsconflict in de eerste fase vooral een economisch conflict was, is die nu getransformeerd tot een heuse techoorlog. De vrees is dat de techoorlog verder escaleert in een financiële oorlog, waarbij China losgekoppeld wordt van het dollarsysteem. Een dergelijke gebeurtenis zou leiden tot een vlucht naar de dollar. Zolang dit risico boven de markt hangt, is een verdere sterke afzwakking van de dollar op korte termijn niet aannemelijk.

Verdere afzwakking USD impactvol

Terug naar Beleggingsnieuws