Vergrootglas op jaarresultaten

De kwartaalresultaten en vooral de toelichting van de bestuurders over de trends die zij zien, kunnen doorslaggevend zijn voor het sentiment op de financiële markten. Beleggers vrezen immers een recessie en forse winstdalingen. Deze angsten zijn vooralsnog ongegrond mits de politiek zich aanpast maar markten zullen kwetsbaar zijn voor teleurstellingen.

Dat de winstgroei in de VS afzwakt, zal niet verrassen omdat het belastingvoordeel uit de vergelijkingsbasis wegvalt. Bovendien zorgen het handelsconflict en de economische afzwakking voor een lagere groei en de hogere lonen voor margedruk. Toch ligt het percentage winstwaarschuwingen onder het historische gemiddelde. Bedrijven die wel tegenvallers meldden, waren o.a. Apple, TSMC, Ryanair, Fedex, robotbedrijf Kuka en een aantal Amerikaanse banken. Door alle onzekerheden en tekenen van afzwakking verlaagden analisten hun winsttaxaties. Werd in oktober jl. nog uitgegaan van een winstgroei over het vierde kwartaal van 20% voor Amerikaanse bedrijven en 14% voor Europese; nu liggen deze verwachtingen op respectievelijk 14% en 6%. Ook voor 2019 zijn de taxaties neerwaarts bijgesteld. Dat betekent ook dat de lat een stuk lager ligt en ondernemingen beter dan verwachte resultaten zullen presenteren. Voor de financiële markten is het van belang om te zien waar het dieptepunt in de groeiverwachtingen zal liggen. Vooruitlopend op dat omslagpunt presteren aandelen meestal goed. De taxaties gaan er nu van uit dat in het vierde kwartaal van dit jaar de winstgroei weer zal versnellen, na matige groei in de eerste drie kwartalen. Alleen voor de technologie- en energiesector worden winstdalingen verwacht. Positief is dat de omzetgroei in zowel de VS als Europa doorzet.

Geen scenario zoals in 2008

Relevant is om in te schatten of  een scenario zoals dat van 2008 kan optreden. In 2008 sloeg het sentiment onverwacht om en verslechterden de winstprognoses in een rap tempo van plus 15% naar -15%. Toen was een winstrecessie in 2007 echter al ingezet. Het faillissement van Lehman zorgde daarna voor een enorme crisis in het financiële systeem en een vertrouwens-breuk. Op de huizenmarkt was sprake van een zeepbel, de olieprijs lage boven de $100, de inkoopmanagersindices gaven een krimpfase aan, de rente lag lang rond de 4% en de werkloosheid was met 8% hoog. Deze negatieve indicatoren ontbreken nu. De zorgen van nu zijn meer politiek van aard. Het handelsconflict, de Brexit, de effecten van het populisme en de shutdown verslechteren de economische vooruitzichten. Dat betekent ook dat de politiek een verdere teruggang kan voorkomen maar ook kan versterken. De kans op enige toenadering lijkt echter groter dan een negatiever scenario.

Terug naar Beleggingsnieuws