Publicatiedatum: 18 januari 2021 

Beleggers verwachten dat het percentage faillissementen voor bedrijven met een high yield kredietstatus tussen de 4% en 6% uitkomt dit jaar en dat is lager dan het huidige 12-maands niveau van 6,6% (bron: Moody’s). Het midden- en kleinbedrijf wordt echter hard geraakt door de coronapandemie en het zal een kwestie van tijd zijn voordat de faillissementen daar gaan toenemen, want buffers raken op en de steun zal niet geheel toereikend zijn. Ook is het voor dit type bedrijven lastiger om zich te herfinancieren vanwege beperkte toegang tot de kapitaalmarkt. Voor high yield bedrijven is de weg naar de kapitaalmarkt echter makkelijker toegankelijk door het ruime centrale bankbeleid en schulden drukken minder op de balans door lagere rentes. Bedrijven hebben in 2020 massaal kapitaal opgehaald om de balans te versterken, waardoor de kans op een wanbetaling in de komende jaren omlaag is gegaan. In 2020 zijn er volgens Moody’s 209 bedrijven binnen de high yield categorie failliet gegaan, waarbij de meeste faillissementen plaatsvonden in de sector energie gevolgd door de fysieke detailhandel (zie grafiek).

Het economische herstel en de opgelopen olie en gasprijzen zullen faillissementen in de energie sector in 2021 beperken. Centrale banken creëren liquiditeit in het financiële systeem, wat direct en indirect ten goede komt aan de allocatie naar deze beleggingscategorie. De kredietopslag van 400 basispunten is, na het instappen van de centrale banken vorig jaar en door het nieuws over vaccins, nu weer terug op het niveau van voor de uitbraak van de pandemie en zit ongeveer op het langjarige gemiddelde. De kredietkwaliteit van de categorie is wel verbeterd. Dit komt met name door een record aan afwaarderingen van bedrijven met een hoge kredietkwaliteit naar de high yield categorie als gevolg van de coronapandemie. Verder is door het herstel in de aandelenmarkt het eigen vermogen opgelopen van bedrijven, waardoor het kredietverlies voor de obligatiehouders automatisch afneemt door de bufferfunctie.

Door deze redenen en door de komst van vaccins, de blijvende stimuleringsmaatregelen vanuit overheden en het verwachte herstel van de economie is er nog ruimte voor een verdere daling in de kredietopslag. Met name de sectoren die hard geraakt zijn zoals vliegmaatschappijen, de detailhandel, vastgoed en energie hebben nog ruimte voor een inhaalslag. Naar verwachting kan de kredietopslag nog met circa 50-100 basispunten dalen in de loop van 2021. Concluderend kan worden gesteld dat minder faillissementen worden verwacht in het speculatieve deel van de high yield categorie vanwege steunoperaties, herfinancieringsmogelijkheden en de aandelenbuffer en de kredietopslag compenseert voor de verwachte kredietverliezen in high yield. De belangrijkste risico’s voor de high yield categorie zijn daarom niet de kredietverliezen door faillissementen, maar een stijging van de rente door de rentegevoeligheid of een oplopende kredietopslag door een risk-off scenario.

Verwachte faillissementen high yield obligaties omlaag

Terug naar Beleggingsnieuws